Przejdź do treści

Promotor w Szkole Doktorskiej

dr hab. Piotr Komorowski prof. ASP

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów, Katedra Sztuki Mediów, Pracownia Fotografii Inscenizowanej

Charakterystyka działalności twórczej

Od roku1982 związany z ideą tzw. fotografii czystej, akcentującej ortodoksyjność i autonomiczność medium. Od 2000 roku zajmuje się także fotografią inscenizowaną. Wystawiał w Polsce, Danii, Niemczech, Francji, Czechach, Słowacji, Litwie, Algierii, Jugosławii oraz USA. Autor tekstów krytycznych na temat fotografii, publikacje m.in. w „Sztuce”, „Obscurze”, „Exicie”, „Formacie”, „Akcencie” , „Odrze”, „Imago” i innych czasopismach. Pomysłodawca i współzałożyciel Międzynarodowego Forum Fotografii KWADRAT we Wrocławiu (2003 - 2018). Założyciel Autorskiego Laboratorium Fotografii we Wrocławiu (2015 - ) Członek ZPAF.

Najważniejsze osiągnięcia

 

  1. 2012 - Introspekcje – wewnętrzne doświadczenie ciała, BWA Jelenia Góra (wystawa indywidualna).
  2. 2013 – Auto-Foto-Referencje – Galeria Extrawagance, Sosnowiec (koncepcja wystawy zbiorowej członków Okręgu Dolnośląskiego ZPAF, kuratorstwo, udział w wystawie).
  3. 2017 - Miejsce pobytu, marzec 2017, Muzeum Miejskie Wrocławia ARSENAŁ (koncepcja wystawy zbiorowej członków Okręgu Dolnośląskiego ZPAF, kuratorstwo, udział w wystawie).
  4. 2018 - Czas, Bwa Jelenia Góra/Oblastni Galerie Liberec, 2018 (tekst krytyczny w katalogu, udział w wystawie).
  5. 2019 - Pałac Pamięci/Rekonstrukcja, Muzeum Ziemi Prudnickiej, Prudnik (wystawa indywidualna).
Opieka promotorska

Język w jakim prowadzone będzie seminarium
polski

Charakterystyka projektów i badań, w które ma zostać włączony doktorant, w tym oczekiwane kompetencje praktyczne i teoretyczne doktoranta

Rozpoznanie szeroko pojmowanego zjawiska inscenizacji jako środka narracji i dramaturgii plastycznej w sztuce-fotografii. Kreatywne użycie interdyscyplinarnego języka wypowiedzi artystycznej, ukierunkowanego na subiektywną interpretację rzeczywistości w jej wizualnym oraz intelektualnym aspekcie.

Oczekiwane kompetencje praktyczne i teoretyczne doktoranta:

Zaawansowana wiedza na temat techniki i technologii, historii, oraz estetyki fotografii. Zrealizowane znaczące przedsięwzięcia artystyczne w obszarze fotografii, lub innych sztuk wizualnych.

Charakterystyka współpracy dydaktycznej doktoranta z promotorem

Wymagane podstawowe doświadczenie w pracy grupowej, dydaktycznej, edukacyjnej.