Przejdź do treści

Young-Jae Lee

Urodziła się w Seulu w Korei Południowej, tam też poznała tajniki technik ceramicznych. W 1972 r. wyjechała do Niemiec, gdzie, jak się spodziewała, miała możliwość skonfrontowania wielowiekowej tradycji swego kraju z dorobkiem artystyczno - duchowym Zachodu. W 1978 r., po ukończeniu studiów w Fachhochschule für Gestaltung w Wiesbaden, artystka otworzyła swą pierwszą pracownię ceramiczną w Sandhausen. W tym samym roku rozpoczęła także uzupełnianie wykształcenia na zajęciach prowadzonych na Wydziale Sinologii i Historii Sztuki Azji Uniwersytetu w Heidelbergu. Przełomowym momentem w jej życiu było przejęcie w 1987 r. prowadzenia Keramische Werkstaat Margaretenhőhe w Essen. Miejsce to, sięgające historią do 1924 r., w latach 30. związane było z ideami Bauhausu, jednak gdy pojawiła się w nim Young-Jae Lee, czasy świetności dawno miało za sobą. Artystce udało się obudzić je do życia, zmieniając nie tylko w sprawnie działający warsztat, ale także miejsce spotkań, wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy artystami przybywającymi do niego z różnych miejsc świata. Jak zauważa prof. Katarzyna Koczyńska-Kielan „Kreując pracownię od nowa, jako tyleż miejsce, co i ideę, z góry - na długie lata - [Young-Jae Lee] określiła jej rolę i funkcje:

- manufaktury - instytucji, zatrudniającej grupę pracowników, dla których dzięki stworzeniu twórczej atmosfery i poczucia współuczestnictwa w ważnym dziele, jest ona nie tylko miejscem pracy, ale także celem życia, z którym związani są emocjonalnie;

- przestrzeni kultury, gdzie spotykają się, ale również często mieszkają, artyści różnych narodowości i specjalności; gdzie znajdują – sprzyjające kontemplacji i wyciszeniu – miejsce do pracy i nauki, gdzie wreszcie spotykają inspirujący ich i animujący świat naczyń Lee.”

Kolekcja naczyń użytkowych manufaktury Margaretenhöhe wystawiane są na targach rzemiosła artystycznego i wzornictwa. Prezentowane były także w w galeriach sztuki użytkowej w Niemczech (w Frankfurcie nad Menem, w Handwerkskammer w Monachium, w Koblencjji, Düsseldorfie, Bonn, Augsburgu, Studio Rosenthal w Hamburgu) oraz w wielu galeriach włoskich, austriackich, hiszpańskich, a także w muzeach, między innymi: w Muzeum Sztuki i Rzemiosła w Hamburgu oraz w Muzeum we Frechen. Wyrazem uznania dla ich wartości użytkowych i artystycznych są przyznane warsztatowi nagrody: I nagroda „Hessischer Staatspreis” w 1997 r., „Dießener Keramikpreis” w 2001 r., a także przyznana w 2005 r. Young-Jae Lee nagroda „Hessischer Staatspreis” za dorobek projektowy.

We własnej pracy twórczej Young-Jae Lee z wyrafinowaniem łączy dziedzictwo koreańskiego garncarstwa ze sztuką europejską. Tworzone przez nią naczynia: czarki, wazony i misy „ zdawałoby się formy utylitarne” - jak zauważa prof. Koczyńska-Kielan - „w Jej twórczym działaniu, zyskują kontemplacyjny charakter oraz siłę rzeźb jak i indywidualność unikatowych obiektów”. „Nawet w takim kraju jak Niemcy, w którym do dzisiaj idealistyczne pojmowanie sztuki – mimo Werkbundu i Bauhausu – ustawia w opozycji do siebie sztukę wysoką i rzekomo niższe rzemiosło, jej naczynia wielokrotnie z pełną oczywistością włączane były w kontekst sztuki” - konkluduje niemiecki historyk sztuki i kurator Matthias Flügge.

Artystka jest laureatką m. in. takich nagród jak Bampi – Preis (1981) czy Bayrischer Staatspreis – złoty medal (1989). Jej prace znajdują się w licznych muzeach i kolekcjach, między innymi w: Art Institut of Chicago w Chicago; Boston Museum of Fine Art w Bostonie; Philadelphia Museum of Art w Filadelfii; Museum für Ostasiatische Kunst w Berlinie; Hetjensmuseum w Düsseldorfie, w Keramion we Frechen. Do najważniejszych wystaw jej prac należą prezentacje: w Pinakothek der Moderne w Monachium (w 2006 i 2008 r.), w Muzeum Sztuki Azjatyckiej w Berlinie w 2011 r., a także w Wiedeńskim Muzeum Sztuki Stosowanej w 2013 r.

Tytuł doktora honoris causa ASP we Wrocławiu Young-Jae Lee otrzymała w 2016 r.

Promotorem doktoratu była prof. dr hab. Katarzyna Koczyńska-Kielan