Przejdź do treści

Stanisław Borowski

artysta szklarz

Promotorem doktoratu był prof. Małgorzata Dajewska.

Urodził się w 1944 r. w Moutieres we Francji. Po powrocie do Polski ukończył, w 1965 r., gimnazjum i zatrudnił się w szlifierni Krośnieńskich Hut Szkła. Około 1970 r. skoncentrował się na projektowaniu szkła i doskonaleniu techniki jego grawerowania. W 1972 r. uruchomił własny warsztat grawerski, a w 1976 r. rozpoczął niezależną działalność. W 1982 r. wyjechał do Niemiec, gdzie w Rheinbach uruchomił własne atelier. W 1990 r. założył w Hennef koło Bonn „Glasstudio Borowski”, które dwa lata później przeniósł do Tomaszowa Bolesławieckiego. Tu, wspólnie z synami, rozwinął działalność, udostępniając swój warsztat innym artystom i dzieląc się z nimi swym doświadczeniem.

„Tematem prac Stanisława Borowskiego są (…) różnorakie aspekty naszego współczesnego bytowania, a w szczególności te jego strony, w których ujawniają się nasze wady, ułomności, śmieszności. W jego wielobarwnych rysunkach realizm przenika się z baśnią, gdzie obok skarykaturowanych portretów pojawiają się nierzeczywiste stwory, wynaturzone zwierzęta, satyry, meduzy, diabły. Wszystko to, wypływając jakby mimochodem z nieokiełznanej wyobraźni mistrza (…) przenosi się w jego epickie dzieła tworząc nierzeczywiste korowody” - pisze o pracach Borowskiego prof. Małgorzata Dajewska [1].

Za swą twórczość artysta otrzymał wiele prestiżowych nagród, w tym: Grand Prix przyznane przez jury złożone z dyrektorów muzeów podczas Międzynarodowej Wystawy Szkła w Galerii w Habatat (USA). Jego zasługi uhonorowane zostały Medalem Zasłużonego Kulturze Gloria Artis, przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prace Stanisłąwa Borowskiego, które prezentowane były na wielu znaczących wystawach w kraju i na świecie,  znalazły się także w wielu kolekcjach muzealnych, w tym w: Corning Glass Museum w Nowym Jorku, Glass Museum we Frauenau i Rheinbach, The Badishes Landesmuseum w Karlsruhe, Musée des Arts Décoratifs w Paryżu, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Okręgowym w Jeleniej Górze. Artysta współpracuje także z wieloma galeriami, między innymi z Galerią Habatat i Rosenthal Studio-Haus. 

 Tytuł doktora honoris causa ASP we Wrocławiu otrzymał w 2011 r.

______________________________________
[1]
    M. Dajewska, Laudacja na okoliczność nadania Stanisławowi Borowskiemu doktoratu honoris causa, Wrocław 2011