Przejdź do treści

Bogdan Zdrojewski

mąż stanu, poseł, Minister Kultury

Urodził się w 1957 r. w Kłodzku. Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim, na którym w 1983 r. obronił magisterium na kierunku Filozofia, a w 1985 r. na kierunku Kulturoznawstwo. Jeszcze w czasie studiów, w 1980 r., wstąpił do Niezależnego Zrzeszenia Studentów, zostając w tym samym roku przewodniczącym jednostki działającej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1989 r. powierzono mu obowiązki sekretarza Wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego Solidarność, które sprawował przez rok, kierując jednocześnie Ośrodkiem Badań Społecznych przy Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność Dolny Śląsk. W maju 1990 r. został wybrany, w pierwszych wolnych wyborach samorządowych, radnym Rady Miejskiej Wrocławia. W czerwcu tego samego roku powierzono mu funkcję Prezydenta Wrocławia, którą pełnił do 2001 r., w którym zdecydował się na start w wyborach parlamentarnych z ramienia Platformy Obywatelskiej. Został wybrany do Sejmu RP IV kadencji, jak również trzech kolejnych. W 2007 r. wszedł w skład pierwszego rządu Donalda Tuska, który powierzył mu tekę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Urząd ten zachował po wyborach 2011 r. Od 2014 r. pełni mandat posła do Parlamentu Europejskiego.

Jako Minister podjął szereg inicjatyw, obejmujących: inwestycje, edukację artystyczną i kulturalną, dbałość o dziedzictwo narodowe, odzyskiwanie i zabezpieczanie polskich dzieł sztuki i zabytków kultury, promocję kultury polskiej, a także zwiększanie nakładów na kulturę. Za jego kadencji rozpoczęto realizację Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, Opery Podlaskiej w Białymstoku, Teatru Muzycznego Capitol i Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Europejskiego Centrum Solidarności i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 

Dzięki jego wsparciu powstał Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie, Akademia Sztuki w Szczecinie. We Wrocławiu wzniesiono nowe  budynki kampusu Akademii Muzycznej z salą koncertową, nową siedzibę wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego, a Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta powiększona została o Centrum Sztuk Użytkowych/Centrum Innowacyjności. W całym kraju powołano ponadto 60 nowych szkół muzycznych i 9 szkół plastycznych. 

Istotne dla kierowanego przez niego Ministerstwa było promowanie kultury polskiej, między innymi poprzez organizację Roku Fryderyka Chopina. Do wdrożonych inicjatyw, mających na celu upowszechnianie w kraju kultury należało także: przywrócenie w roku szkolnym 2014/2015 obligatoryjnego nauczania w muzyki i plastyki  szkołach publicznych; uruchomienie programu KULTURA+, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa i liczne akcje społeczne.  

Za swą działalność otrzymał, między innymi: Order Sancti Silvestri przyzany przez Papieża Jana Pawła II w 1998 r.; Federalny Krzyż I Klasy Orderu zasługi Republiki Federalnej Niemiec przyznany przez Prezydenta Niemiec w 2001 r.; Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP w 2002 r.; Krzyż Zasługi Gran de Gra-Cruz da Ordem do Mérito przyznany przez Prezydenta Portugalii w 2008 r.; Wielki Order Zasługi – Komandor z Gwiazdą przyznany przez Jego Królewską Mość Króla Norwegii w 2012 r.; Order Komandora Legii Honorowej przyznany przez Prezydenta Francji w 2012 r.; Order Świętego Karola w randze Komandora przyznany przez Księcia Monako w 2012 r.; Krzyż Uznania II stopnia Republiki Łotewskiej w 2013 r.; Order Krzyża Zasługi Terra Maarjamaa I klasy przyznany przez Prezydenta Estonii w 2014 r.; Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany przez Prezydenta RP w 2014 r.; Order I Klasy Krzyża Wielkiego Królestwa Niderlandów w 2014 r. 

Tytuł doktora honoris causa ASP we Wrocławiu otrzymał w 2015 r.

Promotorem doktoratu był prof. dr hab. Piotr Kielan.