Przejdź do treści

Technologie i Konstrukcje Meblarskie

Maja Bylak, Próbki klejowe

Program i cel 

Kształcenie w ramach przedmiotu ma na celu podniesienie kompetencji studentów w obszarach: 

 • wiedzy teoretycznej i praktycznej o różnych materiałach stosowanych w przemyśle meblarskim;
 • doboru materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych;
 • doboru odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych adekwatnych do stopnia złożoności projektu;
 • znajomości podstawowej terminologii związanej z technologią meblarską potrzebną w komunikacji z osobami zajmującymi się pracą warsztatową i projektową; 
 • wiedzy na temat podstawowych narzędzi ręcznych i elektronarzędzi używanych w procesie powstawania mebli unikatowych i produkowanych seryjnie;
 • rozwijanie umiejętności badawczych studenta i umiejętności syntetycznego myślenia. 

W wyniku realizacji zadań semestralnych powstają formy wymagające ręcznej lub maszynowej obróbki materiałowej oraz obiekty, które wykorzystują wiedzę z zakresu łączenia takich samych, jak i różnych materiałów. W obszarze analizy zasad statyki elementarnej powstają proste, jak i bardziej złożone obiekty, których działanie przedstawiane jest w postaci plansz prezentacyjnych i filmów. 

Formy kształcenia

 • wykłady;
 • ćwiczenia; 
 • konsultacje. 

Warunki zapisu

• przedmiot dedykowany dla studentów II roku Wydziału Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii, dla kierunku Architektura Wnętrz (studia I stopnia);
    • przedmiot jest również dostępny dla studentów programu Erasmus. 

Materiały dydaktyczne 

 1. W. Prządka, Technologia Meblarstwa, cz. 1-2, WSiP, 1996; 
 2. H. Nowak, Stolarstwo. Technologia i materiałoznawstwo, cz.2, WSiP, 2000;
 3. P. Forrester, Stolarstwo – materiały, narzędzia, techniki, projekty, wydawnictwo Arkady, 2011;
 4. Opracowanie zbiorowe, Prace w drewnie, wydawnictwo Arkady, 2010;
 5. L. Giełdowski, Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna, WSiP, 2015;
 6. I. Swaczyna, Meble Naprawa i odnawianie, PWRiL, 2014;
 7. X. Dyere, Tajemnice antyków: renowacja mebli, wydawnictwo Arkady, 2013; 
 8. V. Gibert, Renowacja przedmiotów z drewna, Wydawnictwo RM, 2009;
 9. I. Grzeluk, Słownik terminologiczny mebli, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, 
 10. J. Smardzewski, Projektowanie mebli, PWRiL, 2018;
 11. I. Swaczyna, Konstrukcje mebli, cz. 2, WSiP, 1993.