Przejdź do treści

Koło Naukowe Malarzy

KOŁO MALARZY jest Kołem Naukowym powołanym przy Katedrze Malarstwa i działającym na Wydziale Malarstwa naszej uczelni, tj. Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Do ubiegłego roku akademickiego (2019/2020) skupialiśmy głównie studentki i studentów malarstwa. Po obecnym rozszerzeniu formuły zapraszamy do współdziałania studentki i studentów wszystkich wydziałów naszej uczelni oraz naszych sympatyków. Realizujemy projekty grupowe i indywidualne, w tym wystawy; warsztaty dla członkiń/członków Koła, jak i szerokiego grona zainteresowanych; wykłady; spotkania z zaproszonymi gośćmi; wyjazdy na wystawy i wydarzenia artystyczne. Współpracujemy z Kołami Naukowymi naszej Akademii oraz innych uczelni, a także instytucjami kultury. Poprzez działania, eksperymenty artystyczne i związane z nimi doświadczenia rozwijamy warsztat; poszerzamy kompetencje osobiste; kwalifikacje zawodowe/artystyczne; integrujemy środowisko; kształtujemy własną tożsamość; szukamy własnego miejsca w świecie artystycznym i pozaartystycznym.

ZARZĄD KOŁA

Opiekun: prof. Zdzisław Nitka
Przewodnicząca: Aleksandra Opalińska
Wiceprzewodnicząca: Nikita Krzyżanowska
Sekretarz: Laura Jerzak
Skarbnik: Adrianna Jasielewicz
Zarząd: Justyna Mahler 

KONTAKT

przewodniczacakolamalarzy@gmail.com