Przejdź do treści

Mediacja sztuki

Kierunek Mediacja Sztuki

Absolwent kierunku zdobywa wiedzę oraz praktykę z zakresu pracy artysty plastyka, potrafi poruszać się swobodnie w wybranych dziedzinach sztuk wizualnych, a przede wszystkim wie, jak zorganizować sobie miejsce pracy i rynek odbiorców. Nasi absolwenci umieją pisać teksty krytyczne o sztuce, zorganizować miejsce wystawiennicze i galerię, zaprojektować długofalowe działanie animacyjne i warsztatowe, napisać projekt i go sfinansować. Uczymy właściwego podejścia do strategii artystycznych i rynkowych. Akcentujemy rolę najnowszych technologii, mediów oraz promocji w sztuce.  

Plany zajęć

Studia stacjonarne

Mediacja sztuki plan zajęć 2023/2024 studia licencjackie I rok
rok-1-mediacja-sztuki-studia-i-stopnia-23-24.pdf
pdf, 134.58 KB
rok-1-mediacja-sztuki-studia-i-stopnia-23-24.pdf
Mediacja sztuki plan zajęć 2023/2024 studia licencjackie II rok
rok-2-mediacja-sztuki-studia-i-stopnia-23-24.pdf
pdf, 139.32 KB
rok-2-mediacja-sztuki-studia-i-stopnia-23-24.pdf
Mediacja sztuki plan zajęć 2023/2024 studia licencjackie III rok
rok-3-mediacja-sztuki-studia-i-stopnia-23-24.pdf
pdf, 140.01 KB
rok-3-mediacja-sztuki-studia-i-stopnia-23-24.pdf
Mediacja sztuki plan zajęć 2023/2024 studia II stopnia (magisterskie), I rok
rok-1-mediacja-sztuki-studia-mgr-23-24.pdf
pdf, 141.9 KB
rok-1-mediacja-sztuki-studia-mgr-23-24.pdf
Mediacja sztuki plan zajęć 2023/2024 studia II stopnia (magisterskie), II rok
rok-2-mediacja-sztuki-studia-mgr-23-24.pdf
pdf, 142.13 KB
rok-2-mediacja-sztuki-studia-mgr-23-24.pdf

Studia podyplomowe

Mediacja i Rynek Sztuki, plan zajęć I rok, studia podyplomowe 2023/2024
2023-2024-plan-zajec-rok-i-mediacja-i-rynek-sztuki.pdf
pdf, 152.45 KB
2023-2024-plan-zajec-rok-i-mediacja-i-rynek-sztuki.pdf
Mediacja i Rynek Sztuki, plan zajęć II rok, studia podyplomowe 2023/2024
2023-2024-plan-zajec-rok-ii-mediacja-i-rynek-sztuki.pdf
pdf, 172.62 KB
2023-2024-plan-zajec-rok-ii-mediacja-i-rynek-sztuki.pdf