Przejdź do treści

Egzaminy językowe na wyjazdy zagraniczne

Studenci, którzy chcą starać się o wyjazd na wymianę zagraniczną na studia na rok akademicki 2024–2025 i na praktyki na rok akademicki 2023–2024, muszą udokumentować znajomość odpowiedniego języka obcego.

Egzaminy na wyjazdy zagraniczne na studia odbędą się w jednym terminie. Kwalifikacje (egzaminy) językowe na praktyki zagraniczne będą organizowane kilka razy w roku akademickim.

  1. Cała procedura egzaminów kwalifikujących na wyjazdy na studia (oraz pierwszy termin egzaminów na praktyki zagraniczne) odbędzie się w dniach 26.02–01.03.2024r. 
  2. Zapisy na egzaminy odbywają się za pośrednictwem ankiety, której wypełnienie będzie zgłoszeniem do uczestnictwa w egzaminie. Ankieta do wypełnienia będzie aktywna do środy 28.02.2024 do godziny 12.00.
  3. Egzaminy będą odbywały się na platformie internetowej teams, a osoby zdające są zobowiązane do korzystania ze sprzętu komputerowego z czynnym mikrofonem i kamerą. Informacja o dniu i godzinie egzaminu zostanie wysłana pocztą mailową. Egzaminy zakończą się 01.03.2024.
  4. Dodatkowo egzaminy na wyjazdy zagraniczne na praktyki będą organizowane jeden raz w miesiącu do czerwca 2024 oraz we wrześniu 2024. Studenci i absolwenci zamierzający aplikować o takie praktyki i potrzebujący potwierdzenia znajomości języka obcego, powinni wypełnić ankietę. (ankieta będzie aktywna od kwietnia)
  5. Przed przystąpieniem do egzaminu proszę zapoznać się z zakładką: Teksty do egzaminów na wyjazdy zagraniczne.
  6. Pytania na egzaminie będą obejmowały następujący zakres: język ogólny (sprawdzający umiejętność komunikacji w języku angielskim, np. powód i miejsce wyjazdu) i specjalistyczny (sprawdzający znajomość tekstów wyznaczonych przez lektorów, zaprezentowania portfolio/prac, opowiadania o swoim kierunku studiów). Zwróćcie uwagę na to, aby przygotowując się do omówienia portfolio, wykorzystać zwroty i słowa m. in.  z wyznaczonych tekstów, aby udowodnić umiejętność posługiwania się fachowym językiem. 
Z egzaminu językowego na wyjazdy zagraniczne zwalnia
  • zaliczenie egzaminu specjalistycznego organizowanego przez Zakład Języków Obcych dla studentów II roku naszej uczelni (dotyczy studentów studiów stacjonarnych) i otrzymanie certyfikatu (ważny 4 lata), do BWzZ dostarcza się kserokopię certyfikatu.
  • zdanie egzaminu międzynarodowego – patrz: wykaz certyfikatów; egzamin nie może być starszy niż 4 lata (FCE – ważny 1 rok), do BWzZ dostarcza się kserokopię certyfikatu.
  • ocena z lektoratu na zakończenie I roku zajęć zrealizowanych w naszym Zakładzie Języków Obcych (studia stacjonarne) nie niższa niż 5,0 (dotyczy tylko aplikujących studentów uczących się  obecnie na II roku w grupach zaawansowanych),  zaświadczenie o ocenie pobiera się u swojego lektora.

Do pobrania

Skała ocen
pdf, 512.98 KB
Skała ocen
Wykaz certyfikatów
pdf, 673.13 KB
Wykaz certyfikatów
Ewaluacja egzaminu ustnego
pdf, 346.69 KB
Ewaluacja egzaminu ustnego
Ogłoszenie

Teksty do egzaminów na wyjazdy zagraniczne

Czytaj więcej o Teksty do egzaminów na wyjazdy zagraniczne

W razie wątpliwości, studentów studiów stacjonarnych prosimy o kontakt ze swoim nauczycielem języka obcego z Zakładu Języków Obcych, lub innych studentów – o kontakt z nauczycielem odpowiedzialnym za odpowiedni kurs:

Język angielski

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

Beata Ludwiczak 
blu@asp.wroc.pl

Wydział Ceramiki i Szkła

Anita Majcher
amaj@asp.wroc.pl

kierunki: Grafika, Malarstwo i Rzeźba

Dorota Kopacz
dkt@asp.wroc.pl

kierunki: Sztuka Mediów i Mediacja Sztuki

Stanisław Chwiszczuk
s.chwiszczuk@asp.wroc.pl

Język hiszpański

Agata Sikora-Jańska 
agatasikorajanska@asp.wroc.pl

Język francuski

Małgorzata Mońka 
mmo@asp.wroc.pl

 Język niemiecki

Elżbieta Bochenek-Kowalska
elzbietabochenekkowalska@asp.wroc.pl