Przejdź do treści

Rysunek

Rysunek-pracownie

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Rysunek to świadomy twórca, swobodnie poruszający się w obszarze sztuki, przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej. Posiada umiejętności pozwalające na formułowanie wypowiedzi artystycznych o poszerzonej formie.

Program studiów

Program studiów stacjonarne, jednolite magisterskie Rysunek
pdf, 153.28 KB
Program studiów stacjonarne, jednolite magisterskie Rysunek

Plany zajęć

Studia stacjonarne

Rysunek I rok plan zajęć 2023/2024
rysunek-i-rok-jednolite-magisterskie.pdf
pdf, 132.75 KB
rysunek-i-rok-jednolite-magisterskie.pdf
Rysunek II rok plan zajęć 2023/2024
rysunek-ii-r.-magisterkie-i-licencjat.pdf
pdf, 137.22 KB
rysunek-ii-r.-magisterkie-i-licencjat.pdf