Przejdź do treści

Rekrutacja na studia podyplomowe

Kierunki studiów podyplomowych

  • Studia Podyplomowe Dyscypliny plastyczne w architekturze
  • 2 Letnia Specjalizacja kierunkowa – dla absolwentów studiów podyplomowych ukończonych na ASP we Wrocławiu oraz dla absolwentów wszystkich kierunków studiów prowadzonych na uczelni artystycznej, w wybranej pracowni artystycznej lub projektowej 
  • Studia podyplomowe Malarstwo
  • Studia podyplomowe Malarstwo w obszarze nowych mediów 
  • Mediacja i rynek sztuki

Kontakt

Kierownik Działu Organizacji Studiów

Małgorzata Szumiejko
email: m.szumiejko@asp.wroc.pl
tel.: +48 71 343 80 31, wewn. 303