Przejdź do treści

Skrzypiec-Żuchowska Joanna

Joanna Skrzypiec-Żuchowska, Adiunkt

dr Joanna Skrzypiec-Żuchowska, ad. 

kierownik Studiów Niestacjonarnych Grafiki w zakresie Projektowania Graficznego na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów

Wydział Grafika i Sztuka Mediów

Katedra Projektowanie Graficzne

Pracownia Pracownia Książki

jsk@asp.wroc.pl


Prowadzone przedmioty

    Podstawy projektowania graficznego – studia stacjonarne

    Projektowanie graficzne w ramach Pracowni Książki – studia stacjonarne


W 2005 r. ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, kierunek Grafika. Zawodowo oprócz dydaktyki, zajmuje się projektowaniem graficznym. Jest autorką licznych opracowań wizualnych wystaw dla Muzeum Współczesnego we Wrocławiu, Galerii Miejskiej oraz BWA SIC.

Najbliższe mojemu sercu pozostają wszelkie zagadnienia związane z projektowaniem książki, zwłaszcza jej aspektami materialnymi, przestrzennymi, które oprócz czysto literackiej zawartości, tworzą przekaz, oddziaływają na odbiorcę i zachęcają do interakcji. Wszelkie dokonania na tym polu, zarówno moje, jak i moich studentów składają się na wspólny projekt BOOKmacherzy, który współtworzy m.in. z M. Wosik i K. M. Wiśniewską.


Nagrody i stypendia

2020 – Srebrny Medal na Indigo Design Award za opracowanie graficzne książki O emocjach tworzenia Iwony Siewierskiej

2020 – Brązowa Nagroda na European Design Awards 2020 za opracowanie graficzne książki O emocjach tworzenia Iwony Siewierskiej

2020 – Nagroda Specjalna Arctic Paper na PGD Awards (Polish Graphic Design)

2019 – Nagroda zespołowa Ministra Kultury i Sztuki za działalność dydaktyczną

2019 – Nominacja w ogólnopolskim konkursie PGDAwards (Polish Graphic Design Awards) w kategorii Wydawnictwo 2019, podkategorii Książka Edukacyjna, podręczniki do nauki, wydawnictwo techniczne, słownik za książkę O emocjach tworzenia

2019 – Nominacja do nagrody w 60. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek na Najpiękniejszą Książkę Roku 2019 w kategorii VIII. KATALOGI, WYDAWNICTWA BIBLIOFILSKIE i INNE

2011 – Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (indywidualna)

2010 – Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (zespołowa)

Wystawy

2019 – Dar Wrocławia, wystawa zbiorowa, ASP Gdańsk, Polska

2019 – BOOKmacherzy, wystawa zbiorowa w ramach festiwalu "Szałfenster"

2018 – Ach Ludwiku, wystawa jubileuszowa, w hołdzie dla prof. Ludwika Żelaźniewicza, wystawa zbiorowa, ASP Wrocław, Polska

2018 – BOOKmacherzy, wystawa zbiorowa, Domek Miedziorytnika, Wrocław, Polska

2018 – 72-300 dpi. design project inspiration, wystawa wykładowców i studentów WGiSzM ASP we Wrocławiu, BK Galerie, Braunschweig, Niemcy