Przejdź do treści

Mikołajczak Tomasz

dr Tomasz Mikołajczak, Adiunkt

Redaktor naczelny Wydawnictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

W 1999 r. ukończył studia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek historia sztuki. W 2004 r. otrzymał tytuł doktora na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Naukowo zajmuje się historią sztuki średniowiecznej, nowożytnej i nowoczesnej, historią wnętrz i wzornictwa, dziedzictwem kulturowym i turystyką kulturową. Uczestnik polskich i międzynarodowych projektów badawczych, m. in. digitalnego programu inwentaryzacji zabytków oraz słownika hierarchicznego pojęć dla dziedzictwa kulturowego.

Publikacje
  • Władysław Wincze, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Wrocław 2019
  • Początki działalności Wydziału Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Między „ładowską” tradycją, a odwilżową nowoczesnością, „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, 2021, nr 4, s. 213-251
  • Wnętrza pawilonów na Wystawie Ziem Odzyskanych, „Roczniki Sztuki Śląskiej” 2019/2020, s. 175-202.
  • Żaluzjowe meble Władysława Winczego, „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, 2017, nr 3, s. 60-85
  • Revalorization of Old Evangelical Churches in Lower Silesia for Tourism, [w:] Tourism Role in the Regional Economy, vol. 7, Cultural Tourism as a Branded Tourism Product of Cites, Towns and Regions. Cultural Tourism Products in Poland, ed. J. Wyrzykowski, J. Marak, M. Drozdowska, Wrocław 2016, s. 147-159
Konferencje
2020 – „Wytwórczo - Makingly”, referat: Na drodze reform. O roli warsztatów we wrocławskiej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego w 1 ćw. XX wieku; Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
2018 – „Było, jest i będzie”, vol. 2, referat: Było – jest – (nie)będzie. O trudnym dziedzictwie Dolnego Śląska; pałac w Morawie.
2018 – „Wielkie dni Wrocławia. Wystawa Ziem Odzyskanych w 1948 roku”, referat: Wnętrza pawilonów na Wystawie Ziem Odzyskanych, Muzeum Architektury we Wrocławiu.
2018 – „Przestrzenie wewnętrzne”, referat: „Przestrzenie odzyskane” - aranżacje wnętrz w powojennym Wrocławiu; Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.
2016 – „Sztuka dawnego Opola”, referat: Opolskie nagrobki książęce na tle śląskiej sztuki sepulkralnej w czasach średniowiecza; Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Śląska Opolskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Opolu, Archiwum Państwowe w Opolu.
Wystawy

2019/2020 – kurator wystawy Władysław Wincze. Wnętrza, Muzeum Architektury we Wrocławiu

2019 – kurator wystawy Śląska porcelana art déco, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Nagrody i stypendia

2021 – Dolnośląska Nagroda Kulturalna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego SILESIA.