Przejdź do treści

Kramm Anna

Anna Kramm, Profesor

Kierownik Studiów Podyplomowych Mediacja Sztuki Współczesnej

W 1996 r. ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby na kierunku Malarstwo; 18.06.1996 uzyskała dyplom z wyróżnieniem na kierunku Malarstwo na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Leszka Mickosia.

Konferencje

2019 – Konferencja Wnętrze Zewnętrze przestrzeń wspólna, wykład autorski Przemiana Formy, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Wrocław

2018 – Konferencja Przestrzeń wolności w sztuce, wykład autorski My space widzialne prawie nic, 23. Salon Wschodni, Lublin

2017– Sympozjum artystyczno-badawcze Było Jest i Będzie, instalacja Site-specific, od-nowa, Pałac w Morawie

2015 – Sympozjum artystyczno-badawcze 20. Kunst am Berg, instalacja wieloelementowa Site-specific, Funghi per tutti, Zeel am see, Austria

2013 – Konferencja naukowo-artystyczna Nadmiar i brak, udział w wystawie zbiorowej Galeria Neon CSUCI, ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu

2012 – Konferencja naukowo-artystyczna Malarstwo, czyli co?, udział w wystawie zbiorowej, Galeria Neon CSUCI ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu; wykład autorski Malarstwo, czyli co? Obraz jako doświadczenie dialogu, Dom Pracy Twórczej w Luboradowie 

Wystawy

2018 – Nazywam krople po imieniu / gibt den tröpfchen namen (z Darią Milecką), Galeria Dasein Stacja Sztuki im. Gerarda Bluma-Kwiatkowskiego, Oberdorla, Niemcy

2018 – Cytaty z Piera della Francesca, Galeria U, Biblioteka Główna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2015 – Zeichnung Anna Maria Kramm, Atelier Expositur, Wiedeń, Austria

2015 – Amazi Perebi, Galeria Sztuki na Nankiera, Wrocław

2015 – Obraz, Obiekt – dialog (z Maxem Seibaldem), Galerija Juraj Klović, Rijeka, Chorwacja 

Publikacje

2014 – Artystyczny wymiar doświadczenia przeszłości, [w:] Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne, XV (2014/2), s. 135–158,

2014 – Umiejscowienie i tożsamość miejsce jako tworzywo ciągłości kultury, [w:] Shapes of space, pod red. A. M. Kramm, wyd. Ritter Verlag, Wiedeń

2014 – Dzieło sztuki w funkcji przekazu, [w:] Shapes of space, pod red. A. M. Kramm, wyd. Ritter Verlag, Wiedeń

2014 – Interdyscyplinarny wymiar dzieła sztuki i jego ciągłość w systemie znaczących relacji, [w:] Shapes of space, pod red. A. M. Kramm, wyd. Ritter Verlag, Wiedeń

2012 – Obraz jako doświadczenie dialogu, [w:] Malarstwo, czyli co?, wyd. Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta Wrocław

2011 – Wiecznie w drodze, [w:] Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne, vol. III (2011 /2), s. 167