Przejdź do treści

Graczyk Waldemar

Waldemar Graczyk, Profesor

prof. Waldemar Graczyk

Członek Senatu kadencji 2016/2020

Wydział Malarstwa

Katedra Malarstwa

XII Pracownia Malarstwa i Rysunku nr 212

wgr@asp.wroc.pl 


Prowadzone przedmioty

    Malarstwo Rysunek

W 1986 r. ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, kierunek Malarstwo. Od 1985 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym macierzystej uczelni. W latach 2001-2012 jego drugim miejscem zatrudnienia była Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury w Wydziałowym Zakładzie Rysunku Malarstwa i Rzeźby na stanowisku adiunkta posiadającego st. dr. hab. Posiada ponad 31-letni staż pracy budowany na podstawie realizacji zadań dydaktycznych na różnych poziomach kształcenia od asystenta stażysty w 1985 r., asystenta i adiunkta po przewodzie I stopnia w marcu 1993 r., do profesora nadzwyczajnego po przewodzie habilitacyjnym II stopnia w czerwcu 2001 r. Po 13 latach od awansu na stanowisko profesora nadzwyczajnego, 17 lutego 2015 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, podpisał wniosek na mocy którego uzyskał tytuł profesora sztuk plastycznych.

Od nieco ponad 30 lat (przełom końca 1986 r. i początek1987) zajmuję się malarstwem sztalugowym realizowanym tradycyjnymi środkami wyrazu w technice olejnej na płótnie. Mniejszą część mojego dorobku stanowią obrazy wykonane techniką gwaszu na kartonie. W pracy nad obrazem najważniejszy jest dla mnie proces powstawania – jego początek i koniec, gdzie logika budowanej struktury malarskiej uwarunkowana jest metodą nakładania kolejnych warstw transparentnych, by uzyskać oczekiwany potencjał wyrazowy. W moim przekonaniu – cechy formalne mogące decydować o wartości dzieła winny mieć głębszy sens przekazu idei. I choć odczucia estetyzujące mogą mieć znaczenie, to uważam, że działanie poza estetyczne obrazu jest najważniejsze (obraz nie ma być ładny lecz ma działać). W samym malowaniu widzę sens malarskich poszukiwań. Przekonuje mnie technika olejna, gdyż najpełniej spełnia moje oczekiwania w uzyskaniu głębi światła, koloru i materii. W malarstwie do wszystkiego dochodzę, a rezultat dzisiejszy jest wynikiem kontynuacji wcześniejszych rozważań podjętych u początków mojej, w pełni samodzielnej malarskiej działalności. Na przełomie lat 1987-2019 malarstwo ewoluowało do malarstwa strukturalnego z elementami o znakowym charakterze tablicowym (z abstrakcji ekspresjonistycznej w kierunku abstrakcji aluzyjnej). W działalności twórczej poszukuję osobistego wyrazu w odniesieniu do otaczającego świata.

Nagrody i stypendia

2003 – Nagroda Banku Przemysłowo-Handlowego BPK SA w Krakowie Oddział w Toruniu na V Biennale Małych Form Malarskich, Toruń

1989 – Wyróżnienie honorowe na I Pokonkursowej Wystawie Malarstwa im. E. Gepperta, Wrocław

1988 – III Nagroda na XIV Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Jana Spychalskiego, Poznań

1988 – Stypendium Ministra Kultury i Sztuki

1987 – Stypendium Ministra Kultury i Sztuki

Wystawy indywidualne (wybór)

2013 – Galeria Of-Art, Częstochowa

2004 – Miejska Galeria Sztuki, Galeria Bałucka, Łódź

2000 – Galeria pod Atlantami, Wałbrzych

1996 – Akademia Muzyczna, Wrocław

1991 – BWA, Galeria Mały Salon, Wrocław

Wystawy zbiorowe (wybór)

2018 – 100 lat we Lwowie, Lwowski Pałac Sztuki

2018 – Aleksandrale 2, Kolekcja Primary Colours, Galeria Omega im. Marka Hoffmana, Toruń

2017 – Bratislava Pro Wratislavia/Wratislavia pro Bratislava, Galeria Miesta Bratislavy, Bratyslava

2017 – W kręgu Karpińskiego, Muzeum Miejskie Wrocławia, Wrocław

2016 – Sztuka z wrocławskim a TESTem 5/6, Pomiędzy Czernią a Bielą, Galeria Test, Warszawa

Publikacje

2009 – Labirynt – pomiędzy architekturą a sztuką, praca zbiorowa – katalog do wystawy, artykuły: Sztuka a definicja, Labirynt sztuki a architektura, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

2011 – Natura jako inspiracja, praca zbiorowa – katalog do wystawy, artykuł: Natura – Inspiracja – Sztuka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej