Przejdź do treści

Dłużewski Jacek

dr hab. Jacek Dłużewski, Profesor ASP

Kierownik VIII Pracowni Rysunku

Przedmioty

Podstawy Rysunku
Rysunek
Podstawy Rysunku z Elementami Anatomii

Dyżury/konsultacje

czwartki i piątki: 14:40–17:30
Pracownia 323 P

W 1992 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Malarstwa, dyplom w 1992 r. w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego, kierunek: malarstwo sztalugowe.

Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Tworzy cykle obrazów olejnych i temperowych na płótnie a także rysunków w różnych formatach. Podejmuje zagadnienia związane z formą zapisu rzeczywistości będącej przedmiotem poznawczym i badawczym na równi z językiem malarskim czy rysunkowym, w ramach tzw. podróży w sztuce. Punktem wyjścia dla wielu prac jest doświadczenie rzeczywistości, idea ikony a także metafizyka realności. Inspiruje się sztuką a także naturą, podróżą, historią, filozofią i literaturą.

Nagrody i stypendia

2021 – Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia organizacyjne)

2005 – Stypendium Twórcze przyznane przez Ministra Kultury

2003 – Wyróżnienie w edycji polskiej konkursu malarskiego Lexmark European Art Prize przyznane przez Fundację Turleja oraz Lexmark

2003 – Stypendium Twórcze przyznane przez Ministra Kultury

1993 – Nagroda Główna im. Eugeniusza Gepperta oraz Nagroda Prezydenta Wrocławia przyznana przez jury konkursu w Krajowej Wystawie Malarstwa Młodych

Wystawy

2021 – re[k]wizyty – wystawa prac zakupionych do kolekcji w 2021 roku, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa

2016 – Malarstwo: ostatnie 15 lat, Galeria Centrum NCK, Kraków

2009 – Ikona w sztuce XX wieku, Galeria Krypta u Pijarów

2003 – Lexmark European Art. Prize, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa

2000 – Najgroźniejsze Pędzle, Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego, Królikarnia, Oddział Muzeum Narodowego, Warszawa

1993 – Krajowa Wystawa Malarstwa Młodych i Konkurs im. E. Gepperta, BWA, Wrocław

Konferencje

2013 – Krajowa konferencja Sympozjum Kwalifikacyjne 11. Konkursu Gepperta, pełnienie funkcji Eksperta, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

2002 – Sympozjum Pomiędzy Stowarzyszenia Kontynuacja I Sprzeciw, Ośrodek Wypoczynkowy Wojnowo, Kargowa

Publikacje

2018 – tekst autorski w katalogu do wystaw Jerzy Nowosielski Po śladach…, wyd. Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie

2014 – Podróż morska, tekst autorski [w:] Duchowość morza. Międzynarodowe sympozjum Ustka 2013, red. Marian Panek, Janusz Pacuda, wyd. Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie