Przejdź do treści

Pracownia Podstaw Kształtowania

Tomasz Ziółkowski, Dopowiedzenie 3d

Program i cel

Pracownia ma charakter wykładowo-warsztatowy. Obejmuje przedmioty:

 • Podstawy Kształtowania (dla kierunku AW)
 • Konstrukcje i Technologie meblarskie (dla kierunku AW)
 • Materiałoznawstwo (dla kierunku W)

W ramach zajęć studenci rozwijają wrażliwość plastyczną ukierunkowaną na właściwości kreacyjne różnych materiałów. Budują świadomość technologiczną, konstrukcyjną i kompozycyjną, równocześnie rozwijając wyobraźnię przestrzenną. Pozyskiwana wiedza umożliwia swobodną wypowiedź artystyczną i projektową, budowaną ze świadomością technologiczną, konstrukcyjną i materiałową. W toku zajęć, studenci zdobywają wiedzę w zakresie:

 • metod świadomej obróbki materiałów,
 • materiałoznawstwa,
 • technologii i konstrukcji,
 • analizy materiałowej.

Studenci mają możliwość realizowania kilku zadań równolegle z wykorzystaniem maszyn i urządzeń dostępnych w pracowni i pozostałej infrastrukturze uczelni. Ich indywidualne poszukiwania uzupełniane są informacjami przekazywanymi przez prowadzącego zajęcia w formie wykładowej i demonstracyjnej istniejących rozwiązań. Studenci mają możliwość bezpośrednich konsultacji z prowadzącymi.

Formy kształcenia

 • wykłady;
 • ćwiczenia;
 • konsultacje.

Warunki zapisu

Pracownia dedykowana dla studentów I i II roku Wydziału Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii (studia I stopnia), dla kierunków Architektura Wnętrz i Wzornictwo. Pracownia jest również dostępna dla studentów innych specjalności i kierunków oraz studentów studiów podyplomowych oraz wymiany ERASMUS.

Materiały dydaktyczne

 1. Nawrot C., Mizera J., Kurzydłowski K. J., Wprowadzenie do technologii materiałów dla projektantów, OWPW, Warszawa, 2006;
 2. Kubiński Wiktor, Materiałoznawstwo, Tom 1, Podstawowe materiały stosowane w technice, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2012;
 3. Kucharczyk W., Mazurkiewicz A., Żurowski W., Nowoczesne materiały konstrukcyjne: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo: Politechnika Radomska, Radom, 2011;
 4. Forrester P., Stolarstwo materiały, narzędzia, techniki, projekty, Arkady, 2011;

 5. Boczkowska A., Kapuściński J., Lindemann Z., Witemberg-Perzyk D., Wojciechowski S., Kompozyty, Miodownik Mark, W rzeczy samej. Osobliwe historie wspaniałych materiałów, które nadają kształt naszemu światu, Wydawnictwo Karakter, 2016;

 6. Prządka W., Technologia Meblarstwa, cz. 1-2, WSiP, Warszawa, 1996;

 7. Giełdowski L., Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna, WSiP, 2015;

 8. Smardzewski J., Projektowanie mebli, PWRIL, 2018;

 9. Swaczyna I., Konstrukcje mebli, cz. 2, WSiP, Warszawa, 1993;

 10. Nowak H., Stolarstwo. Technologia i materiałoznawstwo, cz.2, WSiP, 2000;

 11. Forrester P., Stolarstwo materiały, narzędzia, techniki, projekty, Arkady, 2011;

 12. Kimberly Elam, Wprowadzenie do projektowania przestrzennego. Zasady, procesy i projekty, d2d.pl, 2021;

 13. Red. Marek Krajewski, Handmade. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2010.