Przejdź do treści

Pracownia Inicjowania Zagadnień Projektowych w Szkle

Proces kształcenia ma na celu wprowadzenie w zasady metodyki projektowania uwzględniając indywidualne postawy twórcze i nieszablonowe rozwiązania formalne. Uczestnicy zajęć w Pracowni prowadzą analizę celowości powstającego projektu, rozważają potrzeby użytkownika oraz poszczególne etapy procesu wytworzenia produktu. Program zajęć zakłada, oprócz poszukiwań w zakresie form użytkowych, poruszanie problemów projektowych związanych ze świadomą kreacją wizualną oraz badanie relacji człowieka wobec natury i otoczenia.

Na wstępie procesu studiowania zadajemy pytanie o celowość pracy projektanta i pokazujemy studentom, że cały otaczający nas świat materialny jest zaprojektowany. Naszym zadaniem jest świadome powoływanie „do życia” potrzebnych, przemyślanych i odpowiedzialnych przedmiotów. Program Pracowni obejmuje zagadnienia związane ze szkłem jako tworzywem, umożliwia poznanie jego właściwości, technik kształtowania oraz technik zdobienia w aspekcie projektowania przedmiotów użytkowych. Studenci poznają specyfikę materiału poprzez ćwiczenia warsztatowe, a w trakcie rozwiązywania zadań projektowych uczą się zależności pomiędzy tworzywem, metodą formowania a przeznaczeniem przedmiotu. Priorytetem działań w Pracowni jest rozbudzenie i inicjowanie pasji poznawania oraz właściwe przygotowanie do podjęcia bardziej złożonych problemów projektowych.

Zajęcia w pracowni opierają się o wykłady, prezentacje oraz system zadań projektowych. Na kolejnych etapach pracy student dokonuje analizy wartości formalnych, funkcjonalnych i technologicznych proponowanego rozwiązania. Efektem pracy projektowej jest dokumentacja wizualna i techniczna projektu oraz realizacja zadań warsztatowych w materiale. Na 3 semestrze realizujemy prototypy w hucie szkła działającej w CSUiCI.

Kryteria oceny
Ocenie podlega umiejętność sformułowania założeń projektowych, analiza problemów projektowych, indywidualność i trafność rozwiązania, jak również dokumentacja projektu i jego prezentacja.

Przedmioty

Podstawy Szkła Użytkowego
Rysunek Projektowy

Zapisy

Zdany egzamin wstępny na studia I stopnia.

Lektury

  1. Józef A. Mrozek, Świat do zaprojektowania

  2. Andrzej Pawłowski, Inicjacje

  3. Laura Slack, Co to jest wzornictwao

  4. Lakshmi Bhaskaran, Design XX wieku

  5. Judith Miller, 20th century design

  6. Cathrine McDermorth, 20 wiek – sztuka projektowania.

  7. Technologia szkła, praca zbiorowa pod red. I. Płońskiego, Warszawa, Arkady 1972

  8. W. Nowotny, Technologia szkła.