Przejdź do treści

Pracownia Ekspansji Szkła - dyplomująca

W szkle artystycznym skupiają się wszystkie aspekty sztuki, to nas motywuje w procesie dydaktycznym do uzmysłowienia studentom, że ekspansja dociera do wszystkich jej dziedzin. Pracownia ekspansji w szkle artystycznym kształci w kierunku eksploatacji szkła w świadomy, przemyślany sposób. Przygotowuje studenta do rozwiązań formalnych, aby zobrazować twórcze koncepcje. Auto refleksyjne patrzenie na sztukę i na siebie. Student stosuje odmienne procesy wytwarzania, które są bardzo istotne w odbiorze dzieła. Studenci rozszerzają swoją wiedzę na temat możliwości koncepcyjnych i technicznych, korzystając z wszystkich dostępnych warsztatów. Pogłębiają swoją wiedzę na temat sztuki i możliwości wykorzystania szklanego medium w sposób nowatorski. Przygotowanie studentów do samodzielnej pracy twórczej.

Pracownia Ekspansji w Szkle Artystycznym zajmuje się przede wszystkim eksperymentem, służącym do wyczucia szklanego medium w pełny zakresie. Student ma możliwość w sposób rzeczowy zwizualizować swoją artystyczną koncepcję zarówno w obiektach przestrzennych, instalacji oraz w realizacjach wykorzystujących różne materiały. W pracowni „Proces jest ważniejszy od skutku chociażby dlatego, że drugi nie jest możliwy bez pierwszego”. Pracownia wspiera rozwój studenta poprzez indywidualne analizy tematów w języku sztuk wizualnych.

Zajęcia w pracowni ekspansji w szkle artystycznym opierają się na prezentacjach, rozmowach, wykładach angażujących studenta do rozwiązań ideowych proponowanego tematu. W kolejnych etapach student eksperymentuje, poszukuje rozwiązań propozycji ideowej wykorzystując dostępne warsztaty w Katedrze Szkła i nie tylko. Bierze czynny udział w programie „Visting Professor”, dzięki czemu poznaje nowe rozwiązania problemów technicznych i koncepcyjnych. W kolejnych etapach student dokonuje wyboru rozwiązania. Efektem pracy jest dzieło, instalacja, dokumentacja drogi myślowej, projektowej oraz eksperymentu.

Kryteria oceny

Ocenie podlega zaangażowanie studenta w rozwiązywaniu problemów twórczych, adekwatności rozwiązania w kontekście tematu, poziom artystyczny wykonanego zadania, frekwencja.

Przedmioty

Szkło artystyczne

Zapisy

Wybór studentów odbywa się na podstawie przedstawionego portfolio.

Lektury

  1. Mould Making for Glass, Angela Thqaites,

  2. Glass Notes, A Reference for the glass artist, Henry Halem,

  3. Firing Schedules for Glass, The Kiln Companion, Graham Stone.

  4. “Oczy skóry”, Juhani Pallasmaa

  5. “Mlyśląca dłon”, Juhani Pallasmaa

  6. “Contemporary Glass”, Bargain Price

  7. “Voice of Contemporary Glass”, Tina Oldknow

  8. “Masters of Contemporary Glass”, Martha Drexler Lynn