Przejdź do treści

Pracownia Działań Przestrzennych i Technik Eksperymentalnych

Pracownia dyplomująca

Eksperymenty i badania wizualnego potencjału szkła w obrazie, obiektach przestrzennych i świetlnych oraz instalacji. Kształcenie umiejętnościci formułowania i wyrażania w szklanym tworzywie autorskiej koncepcji. Wspieranie rozwoju intelektualnego studentów w posługiwaniu się językiem sztuk wizualnych przez indywidualne analizy i interpretacje wybranych tematów. Nauczanie procesów realizacji w różnych unikalnych technikach szklarskich. Przygotowanie studentów do samodzielnej pracy twórczej.

Istotą działań w pracowni jest rozwijanie umiejętności formułowania i wyrażania w szkle autorskich idei. Naszym celem jest kształtowanie w studentach umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji w urzeczywistnianiu twórczych koncepcji. Wspieramy rozwój intelektualny studentów, rozwijamy ich świadomość plastyczną i wyobraźnię, oraz uczymy metod realizacji w różnych, unikalnych technikach szklarskich. Wspólnie poznajemy, badamy naturę, potencjał oraz piękno szkła, odnajdujemy nowe rozwiązania, aby korzystać z nich w twórczych działaniach.

Przedmioty

Szkło Artystyczne

Zapisy

Student powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu technik szkła artystycznego,
potrafi dokonać analizy i interpretacji postawionego zadania. W przypadku większej ilości chętnych niż limit Pracowni, prowadzący decydują o wyborze studentów na podstawie portfolio kandydatów

Lektury

Czasopisma New Glass art & architecture, New Glass Review, Vanessa Cutler - „New Technologies in Glass”, Adrian Frutiger „Człowiek I jego znaki”, David Battie, Simon Cottle „Sotheby’s Concise Encyclopedia of Glass“, „The penland book of glass“ Lark Books, Boyce Lundstrom „Glass casting and mold making“, Jayne Persico & Randy Wardell „Glass Kiln Casting“, Brad Walker „Contemporary Warm Glass“, Helmut Ricke „Glass Art Reflections of the Centuries“ Prestel, Hugh Tait „ The Golden Age of Venetian Glass“, E.H. Gombrich “Zmysł porządku”