Przejdź do treści

Pracownia Animacji Filmowej

Celem programowym pracowni jest kształcenie w zakresie filmu animowanego, rozumianego jako niezależna forma wypowiedzi artystycznej, w której proces animacji jest elementem integrującym środki wyrazu. Cel ten realizowany jest przez adaptowanie tradycyjnych obszarów sztuk plastycznych, takich jak rysunek, malarstwo czy grafika do procesu animacji i doskonalenie tego procesu w trakcie realizacji etiud i ćwiczeń.

Praca ze studentami skupia się na nauce budowania figuratywnych oraz abstrakcyjnych narracji wykorzystujących język animacji 2D. Studenci uczą się o historii animacji, zapoznają z różnorodnymi technikami jej wykonywania, wykonują ćwiczenia animowane oraz krótkie etiudy. Zwieńczeniem całorocznej pracy jest wykonanie autorskiego filmu animowanego w wybranej technice i na zaproponowany przez studenta temat. Studenci mają do dyspozycji studio wyposażone w trzy stanowiska do animacji poklatkowej, dające możliwość realizacji animacji w technikach płaskich. Pracownia współpracuje z instytucjami kulturalnymi oraz festiwalami animacji w Polsce i zagranicą, zachęcając studentów do uczestnictwa w życiu kulturalnym związanym z filmem animowanym.

Przedmioty

Przedmioty kierunkowe na kierunku Sztuka Mediów:
- Podstawy Animacji Filmowej
Film Animowany
Przedmioty prowadzone dla studentów innych kierunków:
- Podstawy Grafik Intermedialnej
Przedmioty prowadzone na interdyscyplinarnych studiach MFA w j. angielskim:
- Animation


Zapisy

Studenci I stopnia na kierunku Sztuka Mediów:

 • podstawy wykonywania animowanego ruchu (w dowolnej technice);
 • podstawy budowania narracji w filmie;
 • podstawowe umiejętności udźwiękawiania materiału filmowego,
 • automotywacja i zaangażowanie,
 •  sumienność i systematyczność w pracy!

Studenci II stopnia na kierunku Sztuka Mediów:

 • praktyczne umiejętności w zakresie wykonywania animowanego ruchu (w dowolnej technice);
 • praktyczne umiejętności w zakresie budowania narracji w filmie;
 • umiejętność udźwiękawiania materiału filmowego;
 • wiedza teoretyczna z zakresu historii filmu animowanego;
 • wiedza teoretyczna z zakresu sztuki współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem działań
 • artystycznych wykorzystujących animację;
 • automotywacja i zaangażowanie,
 • sumienność i systematyczność w pracy!


Lektury

Paweł Sitkiewicz „Polska Szkoła Animacji”,
Paweł Sitkiewicz „Małe Wielki Kino”,
Paul Wells „Animacja”,
Jerry Beck „Sztuka Animacji”;
Mariusz Frukacz „25 klatek na sekundę”