Przejdź do treści

Podstawy Projektowania Mebli

Przedmiot Podstawy Projektowania Mebli


PROWADZĄCY

dr Magdalena Kacprzak- Gagatek, ad.

zajęcia dla studentów: I stopień: I, II rok

Kształcenie w pracowni ukierunkowane jest na poznanie podstawowych zagadnień z zakresu funkcji, konstrukcji i ergonomii mebla. Poruszane tematy mają na celu rozbudzenie wyobraźni a także ukształtowanie świadomego i kreatywnego projektowania elementów wyposażenia wnętrz. Realizowane są projekty mebli unikatowych, zestawów meblowych, a także mebli o określonej funkcji, dostosowane do indywidualnych potrzeb jego użytkownika. 
Cykl zadań i ćwiczeń klauzurowych ma na celu ogólne przygotowanie do dalszych, pogłębionych studiów w zakresie projektowania mebli.

Semestr pierwszy, ukierunkowany jest na analizę i merytoryczną ocenę wartości funkcjonalnych i konstrukcyjnych mebli. Na bazie inwentaryzacji, szkiców, fotografii wskazanego mebla projektowany jest autorski projekt. 
Semestr drugi to studiowanie formy, proporcji. Poszukiwanie konstrukcji, właściwych materiałów i wyrazu estetycznego projektowanego obiektu, wykorzystując w projekcie poznane rozwiązania konstrukcyjne mebli. 
W semestrze trzecim rozwijane są wiadomości z zakresu funkcji, konstrukcji, ergonomii, umożliwiające samodzielne rozwiązywanie prostych zagadnień meblarskich w odniesieniu do przestrzeni architektonicznej, a także uzasadnienie celowości łączenia odmiennych potrzeb użytkowych w jednej strukturze. 
Semestr czwarty to podsumowanie wiedzy i wszystkich doświadczeń projektowych dotyczących funkcjonowania mebla w przestrzeni publicznej i prywatnej. Tworzony jest autorski projekt meblarski zapewniający optymalne warunki użytkowe, w oparciu o właściwe wykorzystanie zastosowanych materiałów. Istotne jest znalezienie w projektowanym obiekcie użytkowym wymiaru artystycznego.

W każdym semestrze opracowywana jest dokumentacja techniczna, wykonywane są liczne szkice projektowe, makiety oraz wizualizacje komputerowe. 
W trakcie zajęć omawianie są wybrane, aktualne wydarzenia i trendy z zakresu meblarstwa, a także analizowane są projekty z przeszłości, istotne dla rozwoju wzornictwa meblowego.

„Mebel życie po życiu" -w ramach zajęć realizowane jest zadanie projektowe, w którym biorą udział studenci II roku. Co roku do nowego tematu powstają zaskakujące rozwiązania projektowe, własnoręcznie realizowane przez studentów w pracowniach warsztatowych.
Efekty zadania prezentowane były na wystawach w Galerii Wnętrz Domar w ramach Nocy z Dizajnem oraz w CSUCI.

m.kacprzak@asp.wroc.pl