Przejdź do treści

Mediacja Sztuki / studia stacjonarne 2-letnie

Kierunek  poszerza przestrzeń dialogu i wymiany intelektualnej pomiędzy praktyką artystyczną, kuratorską i instytucjonalną, a wiedzą o sztuce i jej zmieniających się współczesnych, w tym ekonomicznych, uwarunkowaniach.

W trakcie autorskich zajęć studenci zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi(w tym: kreatywnymi, programowymi, proceduralnymi, organizacyjnymi, marketingowymi i finansowymi) aspektami międzynarodowych projektów artystycznych, realizowanych w różnych obszarach szerokiego pola sztuki współczesnej. Studenci mają również możliwość zdobycia wiedzy w zakresie funkcjonowania instytucji i placówek kulturowych, pozyskiwania środków na promocję kultury oraz własną działalność artystyczną.

Program nauczania dla pierwszego roku studiów licencjackich poszerzony jest o blok przedmiotów ogólnoplastycznych, dzięki któremu student ma możliwość świadomego wyboru również drogi artystycznej.

Mediacja Sztuki-pracownie
Gdzie będziesz studiować i z jakich pracowni możesz korzystać

W ramach programu nauczania studenci drugiego stopnia mają możliwość kształcenia indywidualnego, poprzez wybór pracowni (w tym pracowni dyplomującej) innego kierunku lub pracowni na innym wydziale ASP we Wrocławiu. Oprócz rozwoju praktyki artystycznej oraz zdobycia wiedzy z dziedziny kuratorskiej i ekspozycyjnej, studenci mają możliwość poszerzenia własnej świadomości z dziedziny teorii oraz historii sztuki.

To są idealne studia dla Ciebie jeśli...
  • bliskie są Ci nauki humanistyczne,
  • interesujesz się kulturą i sztuką,
  • nieustannie tworzysz wykorzystując do tego różne techniki plastyczne,
  • jesteś komunikatywny i lubisz pracować w grupie.
Staże, praktyki zawodowe, wyjazdy zagraniczne

Jeśli zechcesz by Twój proces kształcenia był jeszcze pełniejszy, będziesz mógł skorzystać z wyjazdów na studia, kursy i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

Dzięki nim zdobędziesz nowe doświadczenia oraz poszerzysz swoje umiejętności artystyczne, projektowe oraz językowe. Współpracujemy z ponad 100 uczelniami, będziesz więc mieć w czym wybierać. Oto niektóre z naszych partnerskich uczelni, które chętnie przyjmują studentów kierunku Mediacja Sztuki:

  • Instituto Politécnico de Leiria, Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha / Leiria / Portugalia
  • Universidade do Porto / Porto / Portugalia
  • Univerza v Ljubljani / Lublana / Słowenia
  • Marmara Üniversitesi / Stambuł / Turcja
Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Mediacja sztuki posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego artysty w dziedzinie sztuk wizualnych oraz aktywnego uczestnika i mediatora kultury współczesnej (organizatora, kuratora wystaw i krytyka). Jest przygotowany do podjęcia i realizacji działań artystycznych prowadzonych dla kształtowania wartościowych procesów społecznych i twórczych postaw kulturowych. Przygotowany jest do podjęcia pracy zawodowej w ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki, inicjatywach pozarządowych i niezależnych o profilu artystycznym i społeczno-kulturowym, strukturach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych.