Przejdź do treści

I Pracownia Projektowania Mebli

I Pracownia Projektowania Mebli

Pracownia Dyplomująca


PROWADZĄCY

dr hab. Szymon Hanczar, ad.

mgr Maja Górowska, as.

CEL

Program dydaktyczny realizowany w Pracowni Projektowania Mebli nr I i nr obejmuje projektowanie mebli oraz wybranych elementów wyposażenia wnętrz. Założenia programowe uwzględniają różnorodność funkcji oraz warunków użytkowania projektowanych obiektów. Ćwiczenia realizowane w pracowniach mają umożliwić studentom zdobycie wielorakich doświadczeń artystycznych i technicznych. Cykl zadań o narastającej złożoności służy poznaniu spektrum technologii, materiałów i metod wytwarzania. Analiza działań projektowych odbywa się w oparciu o przesłanki estetyczne, funkcjonalne, ergonomiczne, techniczne i ekonomiczne.

OPIS

Pracownia przygotowuje studentów do pracy twórczej w zakresie projektowania mebli produkowanych metodami przemysłowymi oraz mebli unikatowych. Oprócz semestralnych zadań kursowych, realizowanych przez studentów indywidualnie, Pracownia organizuje warsztaty – działania zespołowe we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Wybrane projekty studentów kierowane są do wykonania w pracowniach realizacyjnych wydziału.

Pracownia funkcjonująca w ramach kierunku Architektura Wnętrz jest również dostępna dla studentów innych specjalności i kierunków oraz studentów studiów podyplomowych.

PRZEDMIOTY

· Projektowanie Mebli

ZAPISY

Zapisy do Pracowni Projektowania Mebli nr I na studiach I i II stopnia odbywają się w ramach ustalonych limitów na kierunku studiów - Architektura Wnętrz, na podstawie indywidualnych zgłoszeń studentów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

LEKTURY

 

Deyan Sdjic, Język rzeczy

Mark Miodownik, W rzeczy samej Victor Papanek, Dizajn dla realnego świata Jerzy Charytonowicz, Ewolucja Sprzętów Do Siedzenia. Od pradziejów do wieku maszyn Charlotte & Peter Fiell, 1000 chairs Stanisław Dzięgielewski, Jerzy Smardzewski, Meblarstwo. Projekt i konstrukcja Włodzimierz Prządka, Jerzy Szczuka, Technologia meblarstwa, cz. I/II Lesław Giełdowski, Konstrukcje mebli. Rysunek techniczny, cz. I Irena Swaczyna, Mieczysław Swaczyna, Konstrukcje mebli. cz. II

 

KONTAKT

m.gorowska@asp.wroc.pl

sha@asp.wroc.pl

wkow@asp.wroc.pl