Przejdź do treści

I Pracownia Projektowania Mebli

Natalia Kędzierska, AWARE

Pracownia dyplomująca

Program i cel

Studenci w trakcie zajęć nabywają umiejętności procesowania zagadnień projektowych z obszaru meblarstwa. Pozyskują wiedzę z zakresu technologii wytwórczych zarówno tradycyjnych jak i przemysłowych, oraz umiejętność ich wykorzystania w działaniach projektowych. Jednocześnie kładzie się duży nacisk na samodzielne pozyskiwanie i analizę danych, a także dzielenie się wiedzą na forum. W ramach tematów zadań podejmowane są zadania konkursowe, czy też aktualne problemy projektowe często zaangażowane społecznie. 

W ramach każdego z podejmowanych tematów Studenci uczą się: 

 • analizy zagadnienia projektowego;
 • pozyskiwania, segregacji danych i analizy w tym również krytycznej;
 • samodzielnego generowania pomysłów i ich oceny na etapie projektu koncepcyjnego; 
 • rozwoju pomysłu projektowego do fazy finalnej; 
 • przygotowania opracowania technicznego umożliwiającego podjęcie realizacji; 
 • efektywnego prezentowania efektów końcowych zarówno w płaszczyźnie graficznej jak i merytorycznej.

Formy kształcenia

 • wykłady; 
 • ćwiczenia;
 • cykliczne konsultacje;
 • projekty grupowe;
 • doświadczenia materiałowe 

Warunki zapisu  

Przedmiot do wyboru dla studentów III roku studiów I stopnia oraz studentów I i II roku studiów II stopnia.
Zależnie od roku studenci powinni wykazywać się podstawową lub pogłębioną wiedzą w zakresie konstrukcji i technologii stosowanych w meblarstwie, umiejętnościami posługiwania się rysunkiem odręcznym, technicznym oraz znajomością programów komputerowych przydatnych do prezentacji projektów. Warunkiem zapisu do pracowni jest przesłanie we wskazanym terminie portfolio z projektami m.in. z obszaru meblarstwa. 

Materiały dydaktyczne

 1. Dzięgielewski, S.; Smardzewski, J.: Meblarstwo. Projekt i konstrukcja. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Poznań, 1995.
 2. Prządka, W.; Szczuka, J.: Technologia meblarstwa, cz. I/II. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa, 1984.
 3. Kosiński, Cz.: Rysunek zawodowy w meblarstwie, cz. I/II. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa, 1986.
 4. Giełdowski, L.: Konstrukcje mebli. Rysunek techniczny, cz. I/II. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa, 1993.
 5. Charytonowicz, J.: Ewolucja form sprzętów do siedzenia. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej. Wrocław, 2007.
 6. Krawczyk, J.: Meble jako przedmioty użytkowe i zabytki. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń, 2006.
 7. Asensio, F.: Meble stylowe, tom I/II. Wydawnictwo Arkady. Warszawa, 2004.
 8. Smardzewski, J.: Projektowanie mebli. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Poznań, 2008.
 9. Kaesz, G.: Meble stylowe. Wydawnictwo Ossolineum. Wrocław, 1990.
 10. Jabłoński, J.: Ergonomia produktu. Ergonomiczne zasady projektowania produktu. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań, 2006.
 11. Fiell, C.; Fiell, P.: 1000 Chairs. Wydawnictwo Taschen. Kolonia, 2020.
 12. Mehlhose, A.; Albus, V.; Wellner, M.: Modern Furniture. 150 Years of Design. Wydawnictwo H.F. Ullmann. Königswinter, 2009.
 13. Martinez, J.: Sit down design now! Wydawnictwo Monsa. Barcelona, 2006.