Przejdź do treści

Żegnamy Edwarda Gańczę

Komunikat
Opublikowano 09 gru 2023
and

 Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci adiunkta Edwarda Gańczy. 

Edward Gańcza

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia

Rektor, Kanclerz oraz cała społeczność Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.


Pogrzeb odbędzie się o godzinie 13:00
12 grudnia 2023 roku na cmentarzu przy ulicy Bardzkiej.


Edward Gańczaabsolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W 1967 roku uzyskał dyplom z zakresu Architektury Wnętrz w pracowni prof. Tadeusza Forowicza. W roku akademickim 1972/1973 rozpoczął współpracę z Wydziałem Architektury Wnętrz i Wzornictwa. Od roku 1978 wraz z prof. Forowiczem współprowadził Pracownię Projektowania Wnętrz II. W 1984 roku przeprowadził przewód kwalifikacyjny I st. i został zatrudniony na stanowisku adiunkta. Od 1990 roku objął kierownictwo Pracowni Projektowania Mebla, którą prowadził wspólnie z ad. Lechem Gralakiem. Z inicjatywy ad. Edwarda Gańczy, w 2000 roku w Katedrze Architektury Wnętrz została utworzona fakultatywna Pracownia Rewaloryzacji i Projektowania Mebla Stylowego, którą prowadził wspólnie ze starszym mistrzem Mieczysławem Bobełą. W 2002 roku Pracownia Projektowania Mebla została przekształcona na Pracownię Wyposażenia Wnętrz i Mebla II, którą prowadził samodzielnie przez cztery lata. Od 2006 roku skład obsady dydaktycznej ww. pracowni zasilił dr Stanisław Figiel. W 2010 roku zakończył akademicką misję i przeszedł na emeryturę. Adiunkt Edward Gańcza kilkakrotnie otrzymał Nagrody Rektora PWSSP: w 1976 roku – zespołową II st., w 1978 roku – indywidualną III st., w 1979 roku – indywidualną II st., w 1982 roku – zespołową I st.

Edward Gańcza był Autorem niezliczonych projektów mebli produkowanych w latach 60. i 70. przez wrocławską Spółdzielnię CIS, zwolennikiem projektowania mebli stylowych i unikatowych oraz sprzętów „z duszą” a jednocześnie przeciwnikiem masowej produkcji seryjnej, wybitnym projektantem o wysokiej kulturze osobistej, oddanym i cenionym dydaktykiem.

Pozostałe aktualności