Przejdź do treści

Z cyklu do kwadratu Urszula Smaza Gralak prezentuje KOD USG

Fotorelacja
Opublikowano 06 lis 2023
azg

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wystawy i wernisażu, który odbył się 28 października w galerii Geppart ASP Wrocław. 

Tytuł wystawy nawiązuje do terminu kod „QR”, co oznacza szybkie reagowanie i odczyt zakodowanych binarnie
informacji. W przestrzeni cyfrowej graficzna forma zapisu danych staje się obecnie rodzajem wizualnego szyfru, który
wpływa na percepcję świata i zyskując na popularności pozwala w prosty i łatwy sposób przekazać złożony
komunikat.
Ideę wystawy oparłam na wzorze przypominającym kod „QR”. Każdy obraz podporządkowałam rygorowi kwadratu
i wypełniłam modułami z kadrów fotograficznych, wykorzystując nieograniczone możliwości kreacyjno-interpretacyjne.
Tworząc KOD USG formowałam płaszczyzny w sposób typowy dla splotu płótna i w treść wplatałam subiektywne wątki.
Nieprzetworzony materiał zdjęciowy pozwolił utrzymać obrazowanie rzeczywistości w konwencji naturalności
i autentyzmu. Układy kompozycyjne różnią się od siebie ilością modułów a tym samym zasobem informacji, którymi
chcę zainteresować odbiorcę.
Narracja plastyczna jest wynikiem moich osobistych preferencji stylistyczno-estetycznych i sposobem na połączenie
sztuki, technologii i komunikacji wizualnej w formę unikalnej prezentacji miejsc, ludzi i wydarzeń, architektury i natury,
sztuki i designu, charakteryzującej wybrany obszar geograficzno-kulturowy.
Prace, które prezentuję na wystawie KOD USG odzwierciedlają mój punkt widzenia i są utrwalonym zapisem impresji
z podróży do wybranych destynacji na pięciu kontynentach w latach 2013-2023.

 

Pozostałe aktualności