Przejdź do treści

Young Design 2023

Konkurs
Opublikowano 16 lut 2023
azg

To już XVI edycja Young Design, organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego z myślą o młodych projektantach chcących zaprezentować swoje innowacyjne pomysły.

Kierowany jest do studentów i absolwentów wzornictwa, sztuki, grafiki, malarstwa i architektury. Uczestnicy konkursu mają możliwość bezpośredniego spotkania z przedstawicielami polskiego biznesu, sztuki i kultury, tworzącymi Kapitułę Stypendialną.

Podczas prezentacji projektant przedstawia nie tylko projekt, ale ma również możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i kompetencji niezbędnych do współpracy z potencjalnymi pracodawcami.

Prezentacja i umiejętność uzasadnienia projektowego jest jednym z kryteriów oceny finalistów.

Obecna edycja nawiązuje do bardzo wszechstronnej działalności patrona roku 2023 – Mikołaja Kopernika, który niepodważalnie był odkrywcą i badaczem, ale też ekonomistą, politykiem i lekarzem. Na przekór swoim czasom i swojemu pochodzeniu udowodnił, że wytrwałość, pasja i pokora potrafią zmienić świat.

Young Design

Zarówno na przełomie XV i XVI wieku, tak i dziś, te cechy mają szansę pomóc młodym projektantom w rozwiązaniu palących problemów XXI wieku.
Zachęcamy młodych projektantów do odważnego podejścia i stawienia czoła największym problemom współczesnych czasów.

Odsalanie wody, zdrowie psychiczne, ponowne wykorzystanie surowców i wszystko to, co spędza sen z powiek wynalazcom, odkrywcom, wizjonerom. By przyszłość była już dziś.

Laureat nagrody głównej otrzymuje Stypendium im. Wandy Telakowskiej w wysokości 20 000 zł. Przyznawane są także dodatkowe nagrody pieniężne ufundowane przez partnerów konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie prototypu lub produktu fizycznego.

Zgłoszenia przyjmowane są  do 30 kwietnia 2023 roku.

Young Design 2023 – Rok Mikołaja Kopernika
XVI EDYCJA KONKURSU – WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego do 30 kwietnia 2023 roku.

Do formularza należy dołączyć poniższe dokumenty:
1. Skan dyplomu – w przypadku absolwentów.
2. Skan legitymacji studenckiej (dwustronny) – w przypadku studentów,
3. CV uczestnika – dotyczy absolwentów i studentów. 
4. Opis projektu w formacie pdf (zawierający zdjęcia projektu i prototypu oraz parametry techniczne produktu, wykorzystane materiały, funkcjonalność użytkowania)

Uczestnik zobowiązany jest zawrzeć w projekcie w wersji elektronicznej następujące elementy:

  • projekt nawiązujący do tematu przewodniego zapisany w formie elektronicznej, w formacie PDF (może zawierać maksymalnie cztery wizerunki danego produktu: dwa rysunki, szkice lub, renderingi oraz dwa zdjęcia prototypu lub produktu),
  • opis projektu zawierający: nazwę projektu/produktu, parametry techniczne produktu, wskazanie funkcji produktu wraz z opisem przeznaczenia, wykorzystane materiały, wskazanie możliwych technologii produkcji, 
  • informacje dodatkowe istotne dla projektu.

HARMONOGRAM
30 kwietnia 2023 r. – ostateczny termin nadsyłania projektów.
10 maja 2023 r. – obrady Zespołu Ekspertów Organizatora, wybór 10 finalistów.
11 maja 2023 r. – poinformowanie Finalistów drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu do finału i o prezentacji przed Kapitułą Stypendialną.
12–19 maja 2023 r. – termin dowozu prototypów do siedziby Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.
22 maja 2023 r. – prezentacje finałowe przed Kapitułą Stypendialną oraz obrady Jury.
1 czerwca 2023 r. – otwarcie wystawy, ogłoszenie Finalistów i wręczenie nagród podczas uroczystości w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

Kontakt i regulamin

Zapraszamy do kontaktu – youngdesign@instytutwzornictwa.com

Pełen regulamin konkursu znajdziecie tutaj: https://instytutwzornictwa.com/young-design-2023/

 

Pozostałe aktualności