Przejdź do treści

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

Komunikat
Opublikowano 22 wrz 2023
and

Szanowni Kandydaci,

na indywidualnych kontach w systemie Verbis od dzisiaj, tj. 22.09.2023 r., godz. 10:00 dostępne są wyniki postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne.

Osoby ze statusem:

  • ZAKWALIFIKOWANY – zdały egzamin i są na miejscu limitu do przyjęcia na studia.

Osoby są zobowiązane do dostarczenia (w systemie Verbis lub osobiście do danego dziekanatu) w terminie do 26 września godzina 10:00 dokumentów potwierdzających możliwość podjęcia studiów (świadectwo dojrzałości, zdana matura –  studia jednolite magisterskie i studia I stopnia; dyplom ukończenia studiów min. licencjat –  studia II stopnia).

  • LISTA REZERWOWA –  zdały egzamin, niestety zgodnie z lista rankingową nie uzyskała miejsca w limicie przyjęć.

Osoby mogą dostarczyć (w systemie Verbis lub osobiście do danego dziekanatu) w terminie do 26 września godzina 10:00 dokumenty potwierdzające możliwość podjęcia studiów (świadectwo dojrzałości, zdana matura –  studia jednolite magisterskie i studia I stopnia; dyplom ukończenia studiów min. licencjat - studia II stopnia). W przypadku nie spełnienia tego wymogu przez osoby w limicie, zgodnie z listą rankingową osoba z najwyższą punktacją z listy rezerwowej zajmuje osobą zakwalifikowaną.

  • NIEZAKWALIFIKOWANA/NIE ZDAŁ –  nie zdany egzamin wstępny.

 

Pozostałe aktualności