Przejdź do treści

Wykłady Katedra Szkła i Ceramiki wykładowczyń z Anadolu University w Turcji

Ogłoszenie
Opublikowano 22 lis 2023
im

Zapraszamy studentów i dydaktyków na wykłady prof. Ezgi Hakan i prof. nadzw. Selvin Yesilay z Katedry Szkłaa i Katedry Ceramiki Anadolu University w Turcji.

Piątek, 24 listopada, godz.10.30., sala 410, CSU.CI. ASP Wrocław.

Introduction of Anadolu University Faculty of Fine Arts , Glass Department and Ceramics Department./ Przedstawienie Wydziałów Szkła i Ceramiki Uniwersytetu  Anadolu.

New Materials and Approaches in Glass Art. / Nowe materiały i podejścia w sztuce szklarskiej. Associate Professor Selvin Yesilay at Glass Department. 

Expanding Borders of  Ceramic Art with Technology: Computer Aided Design and 3D Printing / Poszerzanie granic sztuki ceramicznej za pomocą technologii: Projektowanie wspomagane komputerowo i druk 3D. Professor Ezgi Hakan at the Ceramics Department.


Profesor nadzwyczajny Selvin Yesilay,  Wydział Szkła.

Nowe materiały i podejścia w sztuce szklarskiej

Od dnia ich odkrycia, ceramika i szkło były w stanie nadążyć za szybkim rozwojem technologii i zmieniły się jeszcze szybciej pod wpływem ery cyfrowej.

W przeszłości artyści zajmujący się ceramiką i szkłem poszukiwali bardziej odpowiednich sposobów produkcji dla swoich projektów i preferowali najpierw najłatwiejsze i najbliższe materiały. Obecnie badania nad wykorzystaniem nowych komponentów, takich jak popiół lotny, pręty metalowe, sole metali, pigment fosforyzujący, odpady i materiały organiczne nabrały tempa w celu produkcji ceramiki i szkła o różnych wzorach, unikalnych efektach powierzchniowych i właściwościach funkcjonalnych. Z drugiej strony, wraz z rozwojem technologii, pojawiły się szybsze i łatwiejsze metody produkcji.


Profesor Ezgi Hakan, Wydział Ceramiki

Poszerzanie granic sztuki ceramicznej za pomocą technologii: Projektowanie wspomagane komputerowo i druk 3D.

 Wykorzystanie technologii cyfrowej jako elementu kreatywnego i wspierającego tworzenie produktów 3D i powierzchni 2D w edukacji artystycznej w zakresie ceramiki z wykorzystaniem oprogramowania. Jak wdrażamy to na wydziale ceramiki Uniwersytetu Anadolu.

Formy artystyczne i produkty przemysłowe zaprojektowane i zastosowane przez studentów.

Przykłady: studium przypadku dla druku 3D, rzeźbienie form CNC ,Procesy CAD-CAM

Współpraca uniwersytetu z fabrykami ceramiki.

ezgi-hakan-ceramic-pillow-vase
ezgi-hakan-esoteric-love-3d-printed-colored-porcelain-pieces-
wykład
wykład
wykład

Pozostałe aktualności