Przejdź do treści

Wizyta dydaktyków ASP w Japonii

Ogłoszenie
Opublikowano 23 lut 2024
azg
Japonia_luty 2024

Na początku lutego 2024 roku, zespół dydaktyków reprezentujących Wydział Malarstwa i Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki w składzie: dr hab. Przemysław Pintal, dr hab. Anna Kołodziejczyk i dr Daniela Tagowska, zrealizował pod patronatem Instytutu Polskiego w Tokio, szereg artystycznych, kuratorskich i organizacyjnych przedsięwzięć, z których najważniejszym było uczestnictwo w 48. edycji Festiwalu Sapporo Snow Art, stanowiącego jedno z najstarszych wydarzeń w świecie międzynarodowych konkursów poświęconych sztuce.

Pod kierownictwem prof. Przemysława Pintala powstała kompozycja odnosząca się do tradycyjnego dla regionu Dolnego Śląska motywu ceramiki bolesławieckiej, wybranego z uwagi na niezmienne od wielu dekad zainteresowanie Japończyków historią tej cenionej na całym świecie manufaktury. Poza wymianą doświadczeń z innymi zespołami artystycznymi, licznymi interakcjami z publicznością wystawy, doszło także do spotkań z przedstawicielami polskich placówek dyplomatycznych – z panią Urszulą Osmycką, dyrektorką Instytutu Polskiego w Tokio i panią wicedyrektor Justyną Roguską, a także z panem Pawłem Milewskim, Ambasadorem RP w Japonii.
Dodatkową zrealizowaną podczas wyjazdu aktywnością, także wspieraną na wielu poziomach przez Instytut Polski w Tokio, była wizyta w Muzeum Upopoy (Upopoy National Ainu Museum and Park) na Hokkaido, której celem
była prezentacja projektu pt. W cieniu. Podróże Bronisława Piłsudskiego przy współudziale dyrektora Muzeum prof. Shiro Sasaki i jego zespołu kuratorskiego. Prezentacja projektu, za który odpowiadają dr hab. Anna Kołodziejczyk  i dr Daniela Tagowska jest kolejnym etapem w procesie opracowania polsko-japońskiej wystawy poświęconej kulturze ludu Ajnów ukazanej w świetle badań wybitnego polskiego etnografa Bronisława Piłsudskiego. Ten ważny, zarówno w kontekście kulturowym jak i historycznym projekt, został zaplanowany jako rozbudowana sekwencja wystaw docelowo prezentowanych także w prestiżowych polskich instytucjach sztuki takich jak m. in. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

Zamykającym wizytę w Japonii wydarzeniem było spotkanie kierowniczki Międzywydziałowych Studiów MFA w języku angielskim, dr Danieli Tagowskiej, dr hab. Przemysława Pintala, prof. ASP z profesorem Michaelem Schneiderem z Tokijskiego Uniwersytetu Sztuki, podczas którego omawiano poszerzenie zakresu umowy dotyczącej programu podwójnego dyplomowania (Double Degree) i inne potencjalne możliwości dalszego rozwoju współpracy pomiędzy Uczelniami.

Relacja z Japonii

Chcemy raz jeszcze  podziękować zespołowi Instytutu Polskiego w Tokio za opiekę, serdeczne przyjęcie, a także wskazanie wielu cennych tropów do planowanych w przyszłości polsko-japońskich wystaw. Dziękujemy także przedstawicielom Hokkaido – Poland Cultural Associationdo, panom Yoshihide Ogata i Atsushi Ando.

Japonia_luty 2024

Organizator projektu: Instytut Polski w Tokio, Japonia
Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu programu „Mały Grant Artystyczny” Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu i środkom na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Malarstwa i Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki
Partnerzy projektu: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu,
Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC" Sp. z o.o.

Pozostałe aktualności