Przejdź do treści

Welcome Week dla studentów z zagranicy

Ogłoszenie
Opublikowano 06 paź 2021

Od 27 września do 1 października 2021 Dział Współpracy Międzynarodowej i Promocji zorganizował tydzień adaptacyjny dla studentów z wymiany Erasmus+ oraz MFA.

W wydarzeniu wzięło w sumie udział 20 studentów.

W programie tygodnia powitalnego zaplanowano oprowadzenie po budynkach ASP, wycieczkę po historycznym centrum miasta oraz warsztaty międzykulturowe, przygotowane przez Dział Współpracy Międzynarodowej i Promocji. Studenci otrzymali pakiet niezbędnych informacji oraz gadżetów ASP. Zostali również poinformowani o zasadach funkcjonowania uczelni w warunkach pandemii. Program Welcome Week obejmował również wizytę w najsłynniejszych wrocławskich muzeach – tj. Panorama Racławicka, Muzeum Narodowe i Pawilon Czterech Kopuł oraz udział w grze miejskiej, dzięki której studenci mogli odkryć dzieła wrocławskich artystów w przestrzeni miejskiej. W programie znalazł się również czas na integracyjne spotkanie i wymianę informacji o krajach pochodzenia uczestników Welcome Week.

Celem wydarzenia był ułatwienie zagranicznym studentom adaptacji na uczelni oraz wzrost umiędzynarodowienia uczelni. Był to już czwarty Welcom Week realizowany w ramach Programu NAWA WELCOME TO POLAND.

Program WELCOME TO POLAND jest  finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland, realizowanego w ramach Działania 3.3. umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, określony we wniosku o dofinansowanie projektu POWR.03.03.00-IP 14/18.


zamieściła azg

Pozostałe aktualności