Przejdź do treści

Trwa nabór na rezydencję w Dreźnie - Grafikwerkstatt

Ogłoszenie
Opublikowano 23 Maj 2024
azg
Grafikwerkstat

Miasto Wrocław we współpracy z Miastem Partnerskim Dreznem zapraszają przedstawicielki i przedstawicieli wrocławskiego środowiska artystycznego specjalizującego się w grafice warsztatowej do przesyłania zgłoszeń w ramach naboru na rezydencję artystyczną w Dreźnie. Termin składania wniosków – do 27 maja.

 

Wybrana osoba pracować będziecie w jednej z najstarszych i najważniejszych pracowni druku artystycznego w Europie – Grafikwerkstatt Studio. Miesięczny pobyt w drezdeńskim studiu jest okazją, by rozwinąć swoje indywidualne umiejętności, dzięki specjalistycznemu wyposażeniu oraz pracy z najlepszymi artystami z całego świata.

"Zachęcamy wszystkich kwalifikujących się artystów i artystki do ubiegania się o to wyjątkowe międzykulturowe doświadczenie oparte na współpracy z inspirującym środowiskiem zajmującym się drukiem artystycznym.” – Paulina Brelińska-Garsztka, koordynatorka wymiany z Wrocławskiego Instytutu Kultury

Tegoroczny nabór dla grafików i graficzek specjalizujących się w druku warsztatowym (wypukłym, wklęsłym, płaskim czy        sitowym) trwa przez trzy tygodnie: od 6 do 27 maja. Wyniki ogłosimy 10 czerwca. Pobyt rezydencyjny rozpocznie się najwcześniej 30 września, a skończy się najpóźniej 2 listopada 2024 roku (do ustalenia z organizatorami).

Kogo zapraszamy i co oferujemy?

Rezydencja w Grafikwerkstatt w Dreźnie kierowana jest do absolwentów i absolwentek uczelni artystycznych specjalizujących się w technice grafiki warsztatowej, mieszkających lub tworzących we Wrocławiu. W ramach pobytu twórczego organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, przestrzeń do pracy w warsztacie oraz dietę w wysokości 5.000 zł brutto (w tym pokrycie kosztów podróży i zakup materiałów).

Czego wymagamy od aplikujących?

→ ukończonych studiów magisterskich na uczelni artystycznej, specjalizacja: grafika warsztatowa;

→ znajomości języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym;

→ wykonania jednej pracy, która zostanie przekazana miastom partnerskim prowadzącym wymianę.

Zgłoś się!

Na wniosek składają się następujące dokumenty:

→ CV (z zaznaczeniem przeprowadzonych wystaw i projektów artystycznych),

→ list motywacyjny  (opis zagadnień i działań podjętych w swojej najnowszej pracy artystycznej oraz plan na rezydencję artystyczną w Dreźnie),

→ portfolio z prezentacją głównych realizacji (maks. 5 różnych przedsięwzięć),

→ oświadczenie o dyspozycyjności w terminie 30.09–2.11.2024 oraz oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego [do pobrania na stronie naboru TUTAJ].

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Aplikację można złożyć na trzy sposoby, zawsze tytułując kopertę lub wiadomość e–mail „Rezydencja – Drezno – Wydział Kultury”:

→ w wersji papierowej (maks. w formacie A4) w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia (przy ul. Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 304, 3 piętro do godz. 15:30),

→ elektronicznej (mail: wkl@um.wroc.pl);

→ za pomocą platfromy ePUAP (do godziny 24:00).

W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną załączniki należy przekazywać za pośrednictwem serwisów przesyłania plików o dużej objętości (np. Google Drive), a link do zamieszczonych tak materiałów udostępnić w treści wiadomości e–mail wraz z kompletem dokumentów. Wniosek powinien być podpisany własnoręcznie lub za pomocą profilu zaufanego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

Więcej informacji na stronie naboru: www.instytutkultury.pl/nabor-na-rezydencje-w-dreznie/

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
Maja Kowalska-Komar: maja.kowalska-komar@um.wroc.pl

Organizatorzy:
Miasto WrocławMiasto Drezno

Partnerzy:
GrafikwerkstattWrocławski Instytut KulturyAkademia Sztuk Pięknych we WrocławiuGaleria Miejska we Wrocławiu

Grafikwerkstat

Pozostałe aktualności