Przejdź do treści

Trwa nabór na kierunek Grafika w zakresie Projektowania Graficznego

Ogłoszenie
Opublikowano 15 wrz 2023
and

Dodatkowa rekrutacja na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku  Grafika w zakresie Projektowania Graficznego trwa jeszcze tylko do 18 września 2023 r. Zapraszamy!

Egzamin wstępny: 21 września 2023 r., godz. 10:00 / ASP, budynek CSU, ul. Traugutta 19/21, sala 605

Wyniki: 22 września 2023 r.

Nabór na kierunek Grafika w zakresie Projektowania Graficznego

Wymagania wstępne

Aby kandydat mógł przystąpić do egzaminu musi zalogować się w systemie Systemie Internetowej Rekrutacji, wypełnić kwestionariusz osobowy, a także uiścić wskazaną tam kwotę.

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym przeprowadzanym w trybie stacjonarnym. Jest jednoetapowy i ma charakter prezentacji przygotowanego przez kandydata zestawu samodzielnie wykonanych prac malarskich, rysunkowych, fotografii, prac projektowych czy elementów dyplomu licencjackiego w liczbie nie przekraczającej 30. Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie (na podstawie przedstawionych prac) predyspozycji kandydata, jego umiejętności, wrażliwości, zaangażowania, oraz trafności wyboru kierunku studiów. O przyjęciu decyduje ilość punktów uzyskanych podczas egzaminu.

I Etap

Przegląd portfolio odbywa się przy kandydacie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Prac plastycznych nie zamieszczamy w systemie rekrutacji elektronicznej.

Zakres przedstawianych prac: wybrane elementy dyplomu licencjackiego, reprodukcje obrazów, rysunki w tym studium postaci i martwej natury, kompozycje, ilustracje zarówno analogowe jak i cyfrowe, fotografie, prace projektowe, multimedialne, filmy, animacje w liczbie nie przekraczającej 30.

Punktacja

Komisja ocenia prace i umiejętności kandydata w skali 0 do 10. Łączna maksymalna ocena za egzamin wynosi 10 pkt.; minimalna liczba konieczna do kwalifikacji 6 pkt. O przyjęciu decyduje ilość punktów uzyskanych podczas egzaminu.

Absolwenci Studiów Niestacjonarnych I Stopnia Grafiki w zakresie Projektowania Graficznego ASP we Wrocławiu z bardzo dobrą oceną za dyplom licencjacki mogą być zakwalifikowani bez egzaminu wstępnego.

Powodzenia!

Pozostałe aktualności