Przejdź do treści

Tinnitus auris

Fotorelacja
Opublikowano 14 Maj 2024
im

Zestaw prac prezentowanych na wystawie nawiązuje do odmiennej percepcji audialnej i powstał w procesie poszukiwań metafor dla tych nieprzyjemnych doznań dźwiękowych.

W przekonaniu, że pole sztuki może być właściwym miejscem na badanie pozanormatywnej percepcji audialnej, wystawa ma na celu zwrócenie uwagi na różnorodny i często bardzo indywidualnych charakter doświadczania otoczenia dźwiękowego przez ludzi, w szczególności dotkniętych nadwrażliwością słuchu, niedosłuchem i szumami usznymi.

Pozostałe aktualności