Przejdź do treści

SZKOLENIE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO!

Ogłoszenie
Opublikowano 11 paź 2021

Szanowni Studenci I roku wszystkich kierunków i form studiów, zapraszamy Was na spotkanie z Samorządem Studenckim - Waszym przedstawicielem w strukturze Akademii

Spotkanie odbędzie się w PONIEDZIAŁEK 11 PAŹDZIERNIKA GODZINA 18.00 w celu dołaczenia do spotkania wystarczy nacisnąć link albo wkleić go w przeglądarce.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNiNDdlYmQtYzAxMS00YzU0LTg0OTgtYWJmM2RhYjZhMzc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227bef2aad-c673-46d8-b691-e5ac1d926719%22%2c%22Oid%22%3a%221d3dec47-f136-4ad2-8bc5-5f96593ce8d0%22%7d

Serdecznie zapraszam w imieniu Przewodniczącej Samorządu - Pani Marii Pawłowicz


inf. zam

M. Szumiejko DOS

Pozostałe aktualności