Przejdź do treści

Stypendium socjalne – podniesienie progu dochodu na osobę w rodzinie

Komunikat
Opublikowano 22 mar 2023
azg

Od 1 marca 2023r. ulega zwiększeniu maksymalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne. Kwota dochodu nie może przekroczyć kwoty 1294,40 zł netto.

Osoby, które złożyły w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 wnioski o przyznanie stypendium socjalnego i otrzymały decyzję negatywną ze względu na przekroczony dochód, muszą ponownie złożyć wniosek. Szczegóły dotyczące zasad przyznawania stypendium, składania wniosków oraz Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów znajdują się na stroniehttps://www.asp.wroc.pl/pl/student/stypendia/stypendia-uczelniane

Pozostałe aktualności