Przejdź do treści

Stypendium Prezydenta Miasta Wrocławia

Ogłoszenie
Opublikowano 27 cze 2023
im
Ogłoszenie

Stypendium Prezydenta Miasta Wrocławia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury na rok akademicki 2023/2024 

Studenci zainteresowani ubieganiem się o ww stypendium są proszeni o składanie wniosków wg wzoru określonego w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w terminie do dnia 21 lipca 2023 r. do godz. 13.00.

Stypendium jest przyznawane osobom uzdolnionym artystycznie, uczącym się (uczniom i studentom I i II stopnia), które w terminie składania wniosków nie ukończyły 30 roku życia, które zajmują się twórczością artystyczną, wyróżniają talentem i swoimi osiągnięciami promują Gminę Wrocław.

 

Wniosek, wypełniony prawidłowo we wszystkich jego częściach i zgodnie z wymaganym wzorem, należy złożyć w Biurze prorektorów pok. 118 P.

Więcej informacji na stronie

W części dane podmiotu zgłaszającego należy wpisać:

Pełna nazwa: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Wydział (kierunek / rok nauki w czasie pobierania stypendium)

Ulica i numer budynku: pl. Polski 3/4

Kod pocztowy i miejscowość:, 50-156 Wrocław

Telefon z numerem kierunkowym: (+48 71) 343 25 37

e-mail: prordyd@asp.wroc.pl

Strona www: www.asp.wroc.pl

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium artystycznego UMW

 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata, wyniki w nauce:
  - kopie dyplomów
  - kopie świadectw
  - zaświadczenia wystawione przez szkołę/uczelnię

 • dokumenty potwierdzające wymienione aktywności społeczne:
  - zaświadczenie wystawione przez instytucje, w których podejmowana była działalność,

 • rekomendacje z danymi osoby wystawiającej (fakultatywnie)

 • uzasadnienie celowości jednorazowej wypłaty - w przypadku ubiegania się o stypendium jednorazowe

W przypadku studentów starających się o dofinansowanie na rzecz nauki za granicą należy dodatkowo dołączyć

 • dokument potwierdzający przyjęcie na zagraniczną uczelnię

 • program studiów

 • kosztorys i harmonogram studiowania z wyszczególnieniem kwot, które miałyby być pokryte przez stypendium

Pozostałe aktualności