Przejdź do treści

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki

Ogłoszenie
Opublikowano 04 lip 2022
azg

Marianna Syska stypendystką Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r. (edycja 17).

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1719 wniosków o przyznanie stypendium. 

Ocena merytoryczna wniosków została dokonana przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, w skład którego weszli eksperci reprezentujący wszystkie 47 dyscyplin naukowych i artystycznych.

W dniu 29 czerwca 2022 r. – spośród wniosków osób spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia 215 młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom.

Wśród stypendystów w dziedzinie  sztuki sztuki filmowe i teatralne znalazła się mgr Marianna Syska - pracownik Katedry Scenografii, Wydział AWWiS.

Przy ocenie wniosków największą wagę przykładano do wymiernych efektów działalności naukowej młodego naukowca w postaci publikacji naukowych (lub dzieł artystycznych – w przypadku dziedziny sztuki) oraz zastosowań praktycznych wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych.

Pozostałe aktualności