Przejdź do treści

Rzeźba plenerowa w Polsce

Ogłoszenie
Opublikowano 07 lis 2023
im

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "RZEŹBA PLENEROWA w POLSCE – zjawisko artystyczne lat 60. i 70. XX wieku oraz problematyka ochrony" organizowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Konferencja odbędzie się w dniu 15.11.2023 r., w formule on-line, w języku polskim.

Konferencja ma charakter otwarty i bezpłatny. Wymagana jest rejestracja

W trakcie konferencji poruszone zostaną kluczowe zagadnienia obejmujące:

 • Rozpoznanie zjawiska oraz zachowanych elementów spuścizny artystycznej takie jak:
 • Definiowanie zagadnienia – różnica między rzeźbą plenerową a pomnikiem. Kiedy rzeźba plenerowa staje się pomnikiem tj. nabiera nowego znaczenia i wydźwięku?
 • Plenery rzeźbiarskie i spotkania artystyczne oraz ich rezultaty. Specyfika lokalna oraz regionalna realizowanych rzeźb plenerowych. Nowatorskie projekty i ich dokumentacja.
 • Zjawisko artystyczne połączone z potrzebami społecznymi. Zjawisko wyjścia sztuki z galerii do „ludu". Humanizacja przestrzeni osiedli mieszkaniowych oraz zakładów przemysłowych – „sojusz przemysłu i sztuki". Rzeźba plenerowa jako przejaw mecenatu państwowego oraz realizowanego m.in. przez poszczególne zakłady przemysłowe lub spółdzielnie mieszkaniowe.
 • Poszukiwanie materiału, formy i treści (motywy przewodnie).
 • Otoczenie oraz kontekst rzeźby plenerowej dawniej oraz w czasach obecnych. Rzeźba jako element kompozycji przestrzennej, miejsca szczególne (np. witacze), rzeźby występujące w zespołach jako integralny element większych założeń przestrzennych i zespołów zabudowy, rzeźby w przestrzeni publicznej miast i miasteczek.
 • Problematykę ochrony i opieki wraz z przykładami dobrych praktyk:
 • Rozpoznanie wartościowego a zagrożonego elementu naszej spuścizny artystycznej zachowanego do czasów obecnych. Kolekcje i galerie autorskie. Kolekcje rzeźb plenerowych, opieka muzealna, rzeźby wolnostojące w przestrzeni użytkowe.
 • Instytucje i organizacje sprawujące opiekę nad rzeźbami plenerowymi. Zasady ochrony i opieki, metody postępowania, standardy i dobre praktyki.
 • Tymczasowość i przemijalność obiektów, zmienność w czasie ich otoczenia i okoliczności funkcjonowania, potrzeb społecznych.
 • Dokumentacja i katalogowanie.
 • Kontynuacje – np. współczesne plenery rzeźbiarskie, kongresy, warsztaty, spotkania i debaty twórców, tworzenie ekspozycji tematycznych.
 • Problematyka konserwatorska w tym zasady i metody prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich – wyzwania i dylematy.
 • Zagadnienie ochrony i opieki formalno-prawnej. Jak chronić rzeźby plenerowe drugiej połowy XX wieku?

Szczegółowy program konferencji wraz z formularzem do rejestracji znajdą Państwo na stronie.

Rzeźba plenerowa w Polsce

Pozostałe aktualności