Przejdź do treści

Rozpoczęcie semestru letniego 2022/2023

Komunikat
Opublikowano 12 lut 2023
im

Szanowni Studenci i Doktoranci, Szanowni Wykładowcy,

wobec zbliżającego się rozpoczęcia zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023, pragniemy poinformować, że zajęcia prowadzone będą w dotychczasowym trybie. Mając na uwadze dobro finansów Uczelni jesteśmy zmuszeni utrzymać plan oszczędnościowy. Jednak ze względu na zbliżający się czas obron prac dyplomowych, realizacji prac semestralnych oraz działań artystycznych, zostają przedłużone dla studentów, doktorantów i pracowników naukowo – dydaktycznych godziny dostępu do pracowni w dniach roboczych pon. – pt. 8.00 – 20.00. Ponad to pracownicy naukowo – dydaktyczni, doktoranci i dyplomanci wszystkich poziomów studiów stacjonarnych mogą korzystać z pracowni również w sobotę w godzinach od 8.00 do 16.00. 

Liczymy na świadomość co do panujących warunków ekonomicznych i na poczucie Państwa współodpowiedzialności za kondycję finansową Uczelni. Wychodząc jednak naprzeciw Państwa postulatom zliberalizowaliśmy dotychczasowe obostrzenia dotyczące dostępu do infrastruktury Uczelni. Mamy nadzieję, że rozumieją jednak Państwo konieczność kontynuacji programu oszczędnościowego i tym bardziej pozytywnie przyjmiecie wprowadzone zmiany.

Pozostałe aktualności