Przejdź do treści

Przypominamy, o szkoleniu antydysktyminacyjnym

Komunikat
Opublikowano 30 lis 2022
im

Tematyka spotkania dotyczyć będzie rozpoznawania i przeciwdziałania przejawom dyskryminacji w środowisku akademickim, umiejętności diagnozowania mikroagresji, sposobów i narzędzi reagowania na nie oraz stosowania języka równościowego.

Spotkanie, trwające 90 minut, poprowadzą:

dr Ewa Jupowiecka -kulturoznawczyni, badaczka, trenerka edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu edukacji praw człowieka, przeciwdziałania przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz nauczania dzieci z doświadczeniem migracji. Pracuje w Stowarzyszeniu Nomada jako edukatorka oraz asystentka międzykulturowa Romów/-ni pochodzących z Rumunii. Współautorka publikacji dotyczących problematyki związanej wielokulturowością i procesem integracji.

Alina Szeptycka – polonistka (Uniwersytet Jagielloński), absolwentka Holistycznej Szkoły Trenerów, edukatorka antydyskryminacyjna. Współprzewodnicząca Wrocławskiej Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Jacku Sutryku, członkini Wrocławskiej Rady Kobiet. W Stowarzyszeniu Kultura Równości koordynuje projekty i prowadzi działania edukacyjne, także w sieci Proud@work. Współpracuje z Fundacją Katarynka w obszarze kultury dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Zaproszenie przesyłamy Państwu droga mailową,

 https://zoom.us/j/94816301550?pwd=UXpWNVA3TzlhVU53cDFya0Z5RXlCZz09

kod 634100

zachęcamy do skorzystania z tej ważnej oferty edukacyjnej.

Na czas szkolenia przewidujemy godziny rektorskie

dr hab. Beata Mak- Sobota Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich 

dr Anita Wincencjusz - Patyna Pełnomocniczka ds. przeciwdziałania dyskryminacji

oraz Samorząd Studencki

Pozostałe aktualności