Przejdź do treści

Przerwa świąteczna

Komunikat
Opublikowano 13 gru 2022
im
Komunikat

Szanowni Państwo,

decyzją JM Rektora tegoroczna przerwa świąteczna (ferie świąteczne) będzie trwała od 22 grudnia do 6 stycznia. Okres ten obejmuje czas wolny od:

  • zajęć dydaktycznych,
  • pracy organizacyjnej
  • oraz działalności naukowej (artystycznej).

Przedłużenie ferii świątecznych jest podyktowane możliwością uzyskania przez Uczelnię koniecznych i wymiernych oszczędności związanych z wykorzystaniem mediów, przede wszystkim energii, do których jest  Uczelnia zobowiązana na mocy odgórnych regulacji prawnych. To rozwiązanie uzasadnione jest również chęcią kontynuacji kształcenia w trybie stacjonarnym. 

Infrastruktura (pracownie i sprzęt) będą niedostępne zarówno dla wykładowców jak i studentów - bez wyjątków. Dlatego prosimy o zakończenie prac wymagających wsparcia o sprzęt Uczelni do dnia 21 grudnia do godziny 20.00 . Studentów prosimy o zabranie z pracowni niezbędnych rzeczy, jeśli będą chcieli kontynuować pracę artystyczną w domu. Prosimy o zabezpieczenie prac i sprzętu przed planowaną przerwą tak aby bez problemów można było powrócić do pracy.

Dla wszystkich będzie to czas na złapanie przysłowiowego "oddechu" przed intensywną pracą stacjonarną w miesiącu styczniu oraz całym Nowym Roku. Po feriach świątecznych organizacja zajęć pozostaje bez zmian, jak również ustalone zasady dostępu do pracowni dla Studentów i Wykładowców.

 

Pozostałe aktualności