Przejdź do treści

Pasta Art

Konkurs
Opublikowano 21 Maj 2024
im

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pasta Art” skierowany jest do uczniów i studentów szkół plastycznych, a jego organizatorem jest spółka Makarony Polskie.

 

ZADANIE KONKURSOWE: Zadanie konkursowe polega na wykonaniu oryginalnej, specjalnie na potrzeby Konkursu Pracy z zakresu sztuk wizualnych (malarstwo, rysunek, grafika, fotografia a także techniki mieszane i własne) związanej z tematem makaronu, z zastrzeżeniem, iż:

 • Praca konkursowa powinna przedstawiać i promować makaron w sposób zaskakujący, ograniczony jedynie wyobraźnią uczestnika,
 • motyw makaronu powinien stanowić przewodni, dominujący punkt Pracy konkursowej,


TECHNIKA: malarstwo, rysunek, grafika, fotografia a także techniki mieszane i własne


FORMAT PRAC: malarstwo, rysunek - nieprzekraczający formatu 100x70 cm; grafika – w formatach JPG, PDF, PNG o rozdzielczości bitmap: 320dpi, kolorystyka: CMYK

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC do organizatora: 6 czerwca 2024

(W przypadku przesyłki pocztowej lub kurierskiej za datę dostarczenia Pracy konkursowej uznaje się datę i godzinę wpływu do Organizatora).

Przesyłkę zawierającą Pracę konkursową wraz z kompletem dokumentów, należy opatrzyć dopiskiem:

Zgłoszenie konkursowe – Konkurs Pasta Art i dostarczyć w terminie do dnia 6 czerwca 2024 roku:

 • osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na adres siedziby Organizatora: Makarony Polskie SA, ul. Podkarpacka 15A, 35-082 Rzeszów,
 • przesłać mailowo lub poprzez serwisy do przesyłania plików (np. WeTransfer) na adres e-mail Organizatora: konkurs_art@makarony.pl.

W przypadku Pracy konkursowej dostarczanej osobiście, pocztą lub kurierem, Praca konkursowa, która zostanie wykonana w formie plików graficznych winna zostać nagrana na trwałym nośniku pamięci umożliwiającym jego eksploatację w komputerze (płyta cd, pendrive).

Koszty przygotowania i doręczenia Organizatorowi Pracy konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY: Wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy

 • w przypadku osób pełnoletnich - Załącznik nr 1,

 • w przypadku osób niepełnoletnich - Załącznik nr 2.

NAGRODA:

 • Nagrodą w Konkursie jest jedna nagroda finansowa w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) netto

 • Istnieje możliwość ufundowania dodatkowych wyróżnień:

 1. nagroda finansowa II stopnia w wysokości 1500 zł netto,

 2. nagroda finansowa III stopnia w wysokości 1000 zł netto,

 3. wyróżnienie.

WYNIKU KONKURSU:

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 12 czerwca 2024 roku za pośrednictwem publicznego profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook.

Regulamin konkursu wraz z Formularzem zgłoszeniowym dostępny na stronie: www.makarony.pl

Pasta Art

Do pobrania

Regulamin konkursu
pdf, 191.97 KB
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1
pdf, 179.72 KB
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
pdf, 187.37 KB
Załącznik nr 2

Pozostałe aktualności