Przejdź do treści

Ostatnie dni REKRUTACJI

Ogłoszenie
Opublikowano 09 wrz 2022
azg
Mediacja Sztuki-pracownie

Zapraszamy do studiowania na kierunku MEDIACJI SZTUKI! Rekrutacja trwa do 14 września do godz. 23:59.

Mediacja Sztuki / studia stacjonarne, 2-letnie, magisterskie

Wybierając kierunek Mediacja Sztuki, otrzymasz możliwość: zdobycia umiejętności warsztatowych w wybranych pracowniach artystycznych, pogłębienia wiedzy z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej, estetyki i filozofii sztuki, badania problemów współczesnej kultury i języka nowych mediów, zaznajomienia się z metodami pracy i warsztatem kuratora i krytyka sztuki, krytycznej analizy ekonomicznych i administracyjnych podstaw sztuki oraz zasad funkcjonowania rynku sztuki, współpracy z instytucjami zaangażowanymi w przygotowywanie i organizację znaczących wydarzeń artystycznych.

Mediacja Sztuki nadaje praktyczny wymiar zawodowi artysty i pomaga mu odnaleźć się na rynku pracy.

Dzięki studiom na naszym kierunku absolwent:

- dysponuje praktyczną wiedzą warsztatową w wybranych dziedzinach artystycznych,

- swobodnie porusza się w wybranych dziedzinach sztuki współczesnej jako artysta, kurator, producent, krytyk bądź edukator,

- jako autor tekstów użytkowych, informacyjnych bądź krytycznych aktywnie współtworzy obieg sztuki współczesnej,

- potrafi realizować działania animacyjne, edukacyjne i warsztatowe jako artysta, producent lub kurator,

- wie, w jaki sposób strategicznie zaplanować, przygotować, zrealizować, ocenić i rozliczyć projekt twórczy bądź wydarzenie artystyczne,

- potrafi stworzyć własne miejsce pracy, wpisując się w potrzeby określonej grupy odbiorców i ciągle doskonaląc własne interdyscyplinarne umiejętności,

- krytycznie analizując zapotrzebowania rynku i najnowsze strategie artystyczne, potrafi utrzymać integralność własnej praktyki twórczej,

- zna nowe narzędzia komunikacji, potrafi korzystać z najnowszych technologii, zarówno jako mediów sztuki, jak i jej promocji.

 

Informacje szczegółowe dotyczące procesu rekrutacji. 

 

Pozostałe aktualności