Przejdź do treści

Open call The Weight of Air

Konkurs
Opublikowano 06 lip 2023
im

Osoby i grupy artystyczne działające we Wrocławiu, Rydze, Ankonie, Faro, Amsterdamie lub w pobliżu tych miast mogą zgłaszać swoje propozycje prac do zrealizowania w ramach open calla Ciężar powietrza /The Weight of Air.

Powietrze jest niemal wszędzie na Ziemi, łatwo więc uznać jego obecność za coś oczywistego. Jest zmienne i nieprzewidywalne, do nikogo nie należy, a jednak wszyscy ponosimy odpowiedzialność za jego stan. Kwestie związane z jakością i składem powietrza, jego dostępnością, zanieczyszczeniami i wpływem na nasze zdrowie są niezwykle złożone. W ramach naboru szukamy osób i grup artystycznych, które podejmą wyzwanie stworzenia pracy poruszającej najbardziej palące kwestie związane z powietrzem w danym miejscu.

W ramach naboru Ciężar powietrza /The Weight of Air wybranych zostanie pięć osób lub grup artystycznych (po jednej w każdym uczestniczącym mieście), które jednocześnie stworzą prace w swoim mieście. W zamierzeniu realizowane dzieła odniosą się do kwestii takich jak „waga” czy „objętość” powietrza, a także wpływ naszego zachowania i przemysłu na nie. 

Prace zostaną wybrane przez pięć organizacji współpracujących w ramach projektu Kreatywnej Europy The Big Green. Dzięki temu prace składające się na Ciężar powietrza /The Weight of Air będą niepowtarzalne, a jednocześnie powiązane. Projekt zakłada możliwość realizacji prac w różnych dyscyplinach, ale ich wybór w danej lokalizacji należy do odpowiedniego Partnera projektu.

O formie współpracy

W ramach projektu osoby i grupy artystyczne otrzymają honorarium oraz budżet produkcyjny, co zostanie ustalone w indywidualnych negocjacjach z wybranymi osobami.

  • Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 lipca 2023. Zgłoszenia otrzymane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenia należy przesyłać przez formularz.
  • Pytania prosimy kierować na: opencall@arttransparent.org.

Wybrane osoby i grupy artystyczne uczestniczące w projekcie będą zobowiązane do współpracy w okresie od października 2023 do lipca 2024 roku. W tym okresie stworzą prace o tematyce związanej ze środowiskiem naturalnym, ekologią i zachodzącymi w nich procesami. Współpraca będzie odbywać się głównie z lokalną organizacją zlecającą (Latvijas Jaunā Teātra Institūts, Fundacja Art Transparent, Marche Teatro, Sciaena lub Collectief Walden), ale odbędzie się również kilka spotkań online i offline ze wszystkimi pięcioma osobami i grupami artystycznymi oraz organizacjami zlecającymi. Na początku projektu, w celu zapewnienia spójności powstających realizacji artystycznych, zostanie wspólnie podjęta decyzja o głównym wątku przewodnim, mogącym wyrażać się poprzez wykorzystanie np. tych samych materiałów, podobnych procesów twórczych itp. 

 

Formularz i szczegóły dostępne na stronie

Pozostałe aktualności