Przejdź do treści

Odznaczenia, medale oraz nagrody ministerialne dla naszych pracowników

Fotorelacja
Opublikowano 25 paź 2022
im

W czasie inauguracji nowego roku akademickiego 2022/2023, wrocławskich uczelni artystycznych, zostały przyznane odznaczenia, medale oraz nagrody ministerialne dla pracowników. W tym roku, spośród pracowników ASP we Wrocławiu, laureatami zostali: prof. Krzysztof Włodzimierz Skarbek, prof. Jacek Józef Jarczewski, prof. Marian Waldemar Kuczma, dr hab. Marta Płonka, dr hab. Jakub Jernajczyk, dr hab. Michał Staszczak, Włodzimierz Andrzej Moroz.

Złoty Krzyż Zasługi, prof. Krzysztof Włodzimierz Skarbek

„Jego dorobek twórczy wpisuje się w autentyczne, profesjonalne osiągnięcia odpowiednie dla naukowej oraz artystycznej działalności akademickiej. Możemy dostrzec w tej postawie intensywne zaangażowanie w działania dydaktyczno-organizatorskie macierzystej uczelni, jak również pełen pasji udział w życiu twórczym i wystawienniczym. Rzetelność wobec stawianych zadań jak również celów powodować może wysoką ocenę środowiska macierzystej uczelni. Prezentuje on wieloraką rozpiętość działań artystycznych i koordynujących pracę Wydziału Malarstwa. Dowodzi to o niezwykłej konsekwencji, wiarygodnej i pełnej inicjatywy energii twórczej.”

Złoty Krzyż Zasługi, prof. Jacek Józef Jarczewski

„Jacek Jarczewski jako artysta aktywnie angażuje się w działania promujące sztukę, edukację wykonuje wzorowo swoje obowiązki dydaktycznie i naukowe. Zaangażowanie społeczne odzwierciedlają liczne podziękowania od organizacji społecznych, instytucji oraz uczelni. W tym roku artysta obchodzi 40-lecie pracy artystycznej, które stanowi podsumowanie bogatego dorobku i aktywnej postawy obywatelskiej.”

Srebrny Krzyż Zasługi, prof. Marian Waldemar Kuczma

„Jego dorobek twórczy wpisuje się w autentyczne, profesjonalne osiągnięcia odpowiednie dla naukowej oraz artystycznej działalności akademickiej. Służąc za wzór, dzięki  przemyślanej metodyce, konsekwencji i różnorodności działań, swoją postawą prof. Marian Waldemar Kuczma osiąga znakomite efekty artystyczne. Zasługuje na wyjątkowe uznanie i wyróżnienie.”

Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia wdrożeniowe, dr hab. Marta Płonka

„Dr hab. Marta Płonka reprezentuje pokolenie obdarzone wyjątkową odpowiedzialnością, jaka ciąży na twórcach przekazów odbieranych za pomocą zmysłu wzroku, a zwłaszcza tych komunikatów, które pozwalają orientować się w czasie (historyczny przebieg dziejów), w przestrzeni (eksplorowanie obszarów sztuki) oraz zachodzących w świecie procesach (edukowanie i prezentowanie osiągnięć nauki).”

Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia naukowe, dr hab. Jakub Jernajczyk

Nagrodzone osiągnięcie pod hasłem „sztuka poznania” obejmuje między innymi:
- autorstwo premierowych dzieł plastycznych, odnoszących się do zagadnień naukowych (Pomnik Pi, Nielot, Poziomy poznania, Dwumian temporalny, Dwumian egzystencjalny, Do przeliczenia…),
- koncepcje i kuratorstwo wystaw zbiorowych, inspirowanych światem nauki (WYSTAWA WZOROWA, WZOROWA 21, A!Symetria),
- autorstwo testów naukowych i popularnonaukowych, akcentujących poznawcze i wiedzo-twórcze znaczenie sztuki („Od punktu do nieskończoności”, „Jak pokazać to, czego pokazać nie można? O obrazowaniu liczb niewymiernych”, „Obrazy rozumne i rozumowania obrazowe. O poznawczej roli sztuki”). Więcej informacji na stornie J. Jernajczyka: www.grapik.pl

Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego za osiągnięcia artystyczne, dr hab. Michał Staszczak

„Najczęściej wykonuje rzeźby z metali: brązu, żeliwa, aluminium. Pracuje metodą asamblażu. Punktem wyjścia wielu jego realizacji rzeźbiarskich jest element znaleziony: często zwykły, codzienny, upatrzony i wyodrębniony z rzeczywistości. Staje się inspiracją, początkiem nowej wartości. Nie zawsze jest wykorzystywany w oryginale. Często zdejmuje z niego formę, odlewa z wosku, modyfikuje czy multiplikuje. Finalnym etapem metamorfozy i zespoleniem w nową całość jest odlanie pracy z metalu.”

Medal złoty za długoletnią służbę, Włodzimierz Andrzej Moroz

 

Pozostałe aktualności