Przejdź do treści

Obrraz 2

Fotorelacja
Opublikowano 30 sty 2024
im

W dniach 26 stycznia – 28 kwietnia 2024 w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej
 przy ul. Staromłyńskiej 1, oglądać można kolejną ekspozycję prac Krzysztofa Gliszczyńskiego, Sławomira Marca, Łukasza Huculaka, Lecha Twardowskiego i Tomasza Zawadzkiego.

 Wystawa Obrraz 2 w Muzeum Narodowym w Szczecinie jest drugą, po ekspozycji w Muzeum Narodowym w Lublinie, prezentacją grupy artystów, dla których punktem wyjścia jest pojęcie i status obrazu malarskiego.


W swoim tekście kuratorskim Dyrektor Muzeum Lech Karwowski pisze: 
„To pozornie oczywiste stwierdzenie ma podkreślić, że obraz jest zwykle punktem dojścia, a nie – jak w przypadku tej wystawy – raczej jego początkiem. Naturalnym nastawieniem wobec obrazu jest uznanie nadrzędności wykreowanego przez artystę świata, gdzie obraz stanowi jego medium. Tymczasem malowidła prezentowane w Muzeum Narodowym w Szczecinie są obiektami utworzonymi z refleksji i manipulacji przedmiotem, zwanym „obrazem”. Jako pewien byt materialny i trójwymiarowy, pozornie jest on przedmiotem dobrze oswojonym w kulturze. Przez wieki stanowił środek przekazu czegoś innego, był „oknem na świat”, zasłoną czegoś niewyrażalnego, symbolem nieujawnionego. Jednocześnie sam pozostaje zagadkowy jako przedmiot, prowokuje do działań, ukazujących go jako źródło artystycznego procesu”.Wystawa potrwa do 28 kwietnia 2024

Artyści: Krzysztof Gliszczyński, Sławomir Marzec, Łukasz Huculak, Lech Twardowski, Tomasz Zawadzki

Kurator: Lech Karwowski
Współpraca kuratorska: Magdalena Lewoc, Natalia Sara Skorupa

Obrraz 2

Pozostałe aktualności