Przejdź do treści

Obieg/Cirkulace

Fotorelacja
Opublikowano 26 kwi 2023
im
Obieg/Cirkulace

W ramach Międzynarodowej Płaszczyzny Współpracy Akademickiej, na zaproszenie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w terminie: 17-24.04.2023 odbył się plener, w którym udział wzięły studentki i studenci oraz dydaktycy z uczelni: Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki (PL) oraz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta Multimediálních Komunikací (CZ). W ramach MPWA do wygłoszenia prelekcji została zaproszona artystka i dydaktyczka z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - dr Katarzyna Szarek.

Międzynarodowa Płaszczyzna Współpracy Akademickiej 2023 - OBIEG/CIRKULACE

Obieg jest naturalną postacią procesualnej formy obecności. Jako taki zakłada zdefiniowanie umownego początku i końca cyklu a następnie połączenia owych jakości w jakimś punkcie lub etapie przejścia, który może cechować się pewną własną - subtelną lub nagłą – formułą przeobrażenia. Cykliczność zakłada ruch, choć może prawdziwiej będzie stwierdzić, iż jego istotą jest zmiana, zakładająca reorientację przynajmniej jednego czynnika – czasowego lub przestrzennego. Dynamika może podlegać zróżnicowaniu, zmianę cechować może swoisty bezwład lub rytmiczność i uporządkowanie.

Obieg zamykać się może wewnątrz struktury lub aktywizować się jako proces niezależny od ciał fizycznych – istnieć w sferze niematerialnej (duchowej, językowej, społecznej).

Natura znajduje w obiegu sposób na bezustanną reaktywację i odtwarzanie zjawisk oscylujących na pograniczu (lub w wiecznym cyklu) istnienia i nieistnienia, zanikania i powrotu. W procesie tym materia przybiera niezliczone formy, energia wytraca się i wzmaga, a pytanie o pierwszego poruszyciela wciąż pozostaje otwarte.

Tekst: M. Grzybowska

Uczestnicy pleneru:

Anna Bujak, Marcin Derda, Aida Małgorzata Duda, Veronika Fejtová, Magda Grzybowska, Klára Kiesewetterová, Vladimír Kovarík, Viktorie Rygarová, Natalia Stańczak, Urszula Urbanik, Šimon Valovic

Prelegentka: Katarzyna Szarek

Wystawa prac 24.04.-28.05.2023 Park Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Zdjęcia: Grzegorz Jaworski , Jan Gaworski (CRP Orońsko)

Pozostałe aktualności