Przejdź do treści

Nowoczesne malarstwo ścienne w przestrzeni miejskiej

Ogłoszenie
Opublikowano 13 sty 2023
and

W najnowszym numerze Kwartalnika Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego Quart Numer 3(65)/2022 ukazał się tekst pt. Modern wall painting in urban space. Creative output and studio of Jacek Jarczewski’s in view of the tradition of Wroclaw’s artistic milieu autorstwa asystentki Wydziału Malarstwa, Jarosławy Pabich-Szmyt oraz doktorantki Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, Zofii Koszewicz.

Okładka kwartalnika Quart

Publikacja ma na celu pokazanie szerokiego spektrum metod opracowania nowoczesnych powierzchni architektonicznych przy użyciu technik malarskich, jak również może być przyczynkiem do dyskusji o współpracy architektów z artystami. Praca zawiera opis niepublikowanych wcześniej metod Jacka Jarczewskiego łączących techniki i materiały artystyczne z budowlanymi, ze szczególnym naciskiem na prefabrykację dzieł malarskich dedykowanych przestrzeniom publicznym. Artykuł opiera się na badaniach literaturowych oraz analizie wrocławskich realizacji i prób eksperymentalnych z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

W rezultacie zaprezentowany został przegląd malarskich metod opracowania powierzchni architektonicznych, których możliwości pozwalają na tworzenie fuzji nowoczesnej architektury z najnowszymi tendencjami sztuki współczesnej. Sprzężenie tradycji z nieszablonowością, charakterystyczne dla wrocławskiego środowiska artystycznego, może torować nowe kierunki projektowania architektury.

Pozostałe aktualności