Przejdź do treści

Nim wstanie dzień

Fotorelacja
Opublikowano 13 lut 2023
and

W Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim obejrzeć można spektakl teatralny dedykowany pamięci Krzysztofa Komedy. Współtworząca go Agata Szuba jest odpowiedzialna za warstwę wizualną pokaz multimedialny podczas trwania spektaklu.

Spektakl opowiada o życiu, karierze i tragicznym wypadku − głównej przyczynie śmierci jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów oraz pianistów jazzowych XX wieku. Interdyscyplinarna produkcja integrująca grę aktorską, muzykę w wykonaniu kwartetu jazzowego oraz wizualizacje, tworzy niejednoznaczny i tajemniczy obraz Krzysztofa Komedy. Muzyk, przez wielu uważany za człowieka milczącego i zamkniętego w sobie, zaprasza widza do intymnej wyprawy w głąb prywatnego świata; osobistych rekonstrukcji zdarzeń, analizy relacji, wspomnień i przeżyć, które ukształtowały jego wrażliwość oraz muzyczną wyobraźnię. Środek ciężkości opisywanego przez artystę świata koncentruje się na dramacie jego umysłu, cierpieniu i samotności. Jest to próba wyciszenia wielu sporów dotyczących opisów (w ogólnodostępnych i nie zawsze rzetelnych publikacjach) okoliczności śmierci artysty. Spektakl „Nim Wstanie dzień" w reż. Krzysztofa Witkowskiego bazuje na dokumencie i literackiej fikcji; łączy rozmaite dziedziny sztuki w refleksyjną podróż z Krzysztofem Komedą, w spo­sób zna­czący zazna­cza swoją pozy­cję na współczesnej, jaz­zo­wej mapie Pol­ski.

Warstwa muzyczna

Muzycy kwartetu świadomie rezygnując z dźwięku fortepianu, wykorzystali przede wszystkim gitary akustyczne oraz akordeon. Wprowadzając miękkie instrumenty, między innymi: flety, fletnie, duduk, muzycy stworzyli platformę kreowania nowych pól interpretacyjnych dla przestrzeni dźwiękowych i ich dynamiki.

Klasyczna sekcja instrumentalna została zastąpiona dźwiękami perkusyjnymi wychodzącymi z szerokiej tradycji world music: afrykańskich, perskich bębnów lub arabskich idiofonów. Głównym celem zastosowanych zabiegów było przeniesienie środka ciężkości kompozycji Krzysztofa Komedy w bardziej emocjonalny obszar eksperymentu, przełożenie jej intelektualnej warstwy na język emocji.

Warstwa wizualna

Istotnym elementem spektaklu jest warstwa animacyjna. Połączenie subiektywnych obrazów rzeczywistości na pograniczu snu i jawy z grą aktorską nie jest dopełnieniem spektaklu, lecz jego pełnoprawnym uczestnikiem i komentarzem do tego, co dzieje się z i poza narratorem. Pokaz multimedialny stanowi wizualną reprezentację wewnętrznych projekcji narratora, jego myśli, wspomnień oraz doznań, pozwalając widzowi postrzegać rzeczywistość oczami Krzysztofa Komedy. Obraz migruje pomiędzy narracyjnością a abstraktem, zmieniając przestrzeń okna sceny. Niczym fotografia zatrzymuje ciągłość czasu, pozwalając odbiorcom zgłębiać kolejne etapy życia wybitnego  kompozytora i pianisty.

Pozostałe aktualności