Przejdź do treści

Najlepsze dyplomy

Ogłoszenie
Opublikowano 27 cze 2023
im

Podejmując inicjatywę zapoczątkowaną w ostatnich latach przez cztery uczelnie polskie, kształcące konserwatorów i restauratorów dzieł sztuki, kontynuujemy współpracę naszych ośrodków i promocję wybitnych absolwentów w drugim już Konkursie ,,Najlepsze dyplomy na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki w Polsce” - (absolwenci roczników 2020/21, 2021/22). Celem Konkursu jest spotkanie w gronie środowiska naukowego, wspólne dyskusje i wymiana doświadczeń ale przede wszystkim ocena działalności artystyczno-naukowej absolwentów, interdyscyplinarności kierunku i podejmowanych przez dyplomantów wyzwań.

Zgodnie z Regulaminem, spośród nominowanych do Konkursu prac, jury nagrodziło w głosowaniu jawnym trzy osoby. Laureat pierwszego miejsca otrzymuje nagrodę pieniężną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15.000 zł. Nagrody finansowe za kolejne dwa miejsca ufundowali Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Kon-Takt” z nagrodą w wysokości 4 000 zł, oraz JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z nagrodą w wysokości 3 000 zł. Przyznano także cztery wyróżnienia - po jednym wyróżnieniu dla uczestnika konkursu z każdej uczelni.

 

Wyniki konkursu:

I miejsce: Filip Łazarczyk, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Praca magisterska/Praktyczna Problemy konserwacji stylizowanej Kolumny z Baranem z dawnego ogrodu Bolesława i Marii Cybisów, ze zbiorów Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
Promotor: dr hab. Wiesław Procyk, prof. ASP
Katedra Konserwacji i Restauracji Rzeźby i Elementów Architektury

Praca magisterska/Aneks konserwatorski Konserwacja i restauracja rzeźby drewnianej polichromowanej Matka Boska z Dzieciątkiem ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Chmielewski
Katedra Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej
Praca magisterska/Praca teoretyczna Zagadnienia związane z polichromią na przykładzie rzeźby gotyckiej
Promotor: dr Marcin Zgliński, prof. ASP
Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki.
Praca magisterska/Aneks artystyczny Dyptyk
Promotor: dr hab. Grzegorz Stachańczyk, prof. ASP
Katedra Kształcenia Ogólnoplastycznego

 

II miejsce: Justyna Latoń, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Tytuł pracy: Problematyka metody taszlowania na przykładzie konserwacji marmurowej kompozycji rzeźbiarskiej
z grobowca rodziny Sennewaldt
Promotor: dr Mariusz Wrona
Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej, Stiuku i Ceramiki
 

III miejsce: Joanna Gorzałczany, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Część konserwatorsko-artystyczna pracy dyplomowej magisterskiej Dokumentacja Prac Konserwatorskich i Restauratorskich, „Epitafium” Józef Szajna ok. 1966 r.
Opiekun pracy dyplomowej: Dr hab. Sławomir Kamiński, prof. UMK
Część teoretyczno-badawcza pracy dyplomowej magisterskiej Opracowanie metodyki interpretacji nieinwazyjnych badań zapraw dziewiętnastowiecznych obrazów na podłożu płóciennym za pomocą przenośnego
spektrometru XRF
Opiekun pracy dyplomowej: dr hab. Mirosław Wachowiak, prof. UMK

Wyróżnienie: Katarzyna Lis-Witalis, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Tytuł pracy: Polichromia ścienna drewnianego kościoła w Haczowie (1494 r.). Wpływ ingerencji konserwatorskich
z II poł. XX wieku na współczesny odbiór materii malarskiej
Promotor: dr hab. Jarosław Adamowicz, prof. ASP
Pracownia Konserwacji i Restauracji Malowideł na Drewnie

Wyróżnienie: Daria Maciąg, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Część konserwatorsko-artystyczna pracy dyplomowej magisterskiej – Konserwacja i restauracja chrzcielnicy drewnianej z 1884 roku, autorstwa Johanna Gaedke, z kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Drawnie
Promotor: dr hab. Jacek Stachera, prof. UMK
Katedra Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej UMK
Część teoretyczno-badawcza pracy dyplomowej magisterskiej – Projekt konserwatorski dla kościoła
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Drawnie wraz z dokumentacją badań
Promotor: dr Joanna M. Arszyńska, Katedra Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby
Polichromowanej UMK
Aneks do pracy dyplomowej magisterskiej – Restauracja obrazu olejnego na płótnie pt. Serce Pana Jezusa, nieznanego autora, z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Reptach Śląskich
Promotor: dr hab. Elżbieta Szmit-Naud, Katedra Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej UMK

Wyróżnienie: Magdalena Żmuda, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Praca magisterska/Praktyczna Problematyka konserwacji silnie przesuszonej tkaniny jedwabnej
na przykładzie obiektu przestrzennego z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Parasol; nr inw. MPH-253
Promotor: dr Monika Stachurska Katedra Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych
Praca magisterska/Praca teoretyczna Parasol – modny dodatek XIX-wiecznej elegantki
Promotor: dr Anna Oleńska Międzywydziałowa Samodzielna Katedra Kształcenia Teoretycznego
Praca magisterska/Aneks artystyczny Monument
Promotor: prof. dr hab. Artur Krajewski, Katedra Kształcenia Ogólnoplastycznego

Wyróżnienie: Pola Birger, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

CZĘŚĆ A1 (Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich) Konserwacja i restauracja trzech tond witrażowych z XVII wieku, malowanych emaliami, osadzonych w sześciobocznym szkleniu witrażowym, wpisanych do rejestru zabytków pod numerem 1396 B, pochodzących z okna o numerze I w kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela
w Nowych Dworach

CZĘŚĆ A2 (Dokumentacja kopii) Kopia tonda witrażowego z XVII wieku, malowanego emaliami, osadzonego
w sześciobocznym szkleniu witrażowym, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1396 B, z okna o numerze I w kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowych Dworach. Pastisz tonda malowanego emaliami, osadzony w sześciobocznym szkleniu witrażowym, o cechach charakterystycznych dla witraży nowożytnych malowanych emaliami z początku XVII wieku
Promotor części A1 i A2: dr hab. Marcin Czeski
Pracownia Konserwacji i restauracji witraży
CZĘŚĆ B (Praca teoretyczna) Witraże fundacyjne przełomu XVI i XVII wieku z terenów Pomorza, Brandenburgii, Prus Królewskich i północnej Wielkopolski
Promotor części B: dr Ewa Łukaszewicz-Jędrzejewska

Najlepsze dyplomy na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki w Polsce”  - (absolwenci roczników 2020/21, 2021/22)
Najlepsze dyplomy na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki w Polsce”  - (absolwenci roczników 2020/21, 2021/22)
Najlepsze dyplomy na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki w Polsce”  - (absolwenci roczników 2020/21, 2021/22)
Najlepsze dyplomy na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki w Polsce”  - (absolwenci roczników 2020/21, 2021/22)

Pozostałe aktualności